Oproep aan deelnemers van Iconen van Almere en Havenhart

Heeft u in de afgelopen jaren meegedaan aan de activiteiten rondom Iconen van Almere en/of Havenhart? Dan wilt de gemeente u vragen om mee te werken aan een enquête van de Technische Universiteit in Delft en Eindhoven in samenwerking met de gemeente.

Met deze projecten onderzochten we architectonische en stedelijke kwaliteiten van Almere: wat zijn die kwaliteiten, wat is erfgoed, hoe behouden we dat én hoe ontwikkelen we dit in de toekomst? aldus een woordvoerder.

De activiteiten Iconen van Almere en Havenhart kunnen worden gezien als experimenten om uiteindelijk bewonersparticipatie de standaard te maken bij het omgaan met erfgoed. Om te leren van deze experimenten, vragen wij u deel te nemen aan een enquête via https://tueindhoven.limequery.com/911261?lang=en. De enquête is anoniem en bestaat uit 9 vragen. Het invullen duurt 5 à 10 minuten. Als u aan meerdere activiteiten hebt deelgenomen, vragen we u de enquête meerdere keren in te vullen. Klik dan nogmaals op de link en begin opnieuw. Als u anderen kent die ook hebben deelgenomen aan een van deze activiteiten, kunt u deze email doorsturen en kunnen zij ook via de link meedoen. We hopen van harte dat u ons wilt helpen met de evaluatie. Zo kan de gemeente een goede werkwijze opzetten waarin burgers meewerken aan het erfgoedbeleid.

Geschreven door