Kerkgebouw Goede Rede in Almere wordt monument

Het kerkgebouw Goede Rede met bijbehorende kerktoren in Almere Haven wordt aangewezen als gemeentelijk monument. Het gebouw, dat in 1979 werd opgeleverd, is één van de iconen uit de pionierstijd van Almere.

Al voor de eerste inwoners in Almere zich vestigden in 1976 werd nagedacht over het bouwen van een gezamenlijk kerkencentrum. De opdracht voor het ontwerp werd belegd bij de Friese architect Gerrit Steen (1916-1996). De aanpak en het ontwerp worden gezien als innovatief en bijzonder voor de kerkbouw in Nederland in deze periode.

Collectieve geheugen en identiteitswaarde

Almeerders waarderen het gebouw vanwege de herinneringen die het herbergt van het prille begin en de pioniersgeschiedenis van de stad. Bewoners van het eerste uur maakten hier hun ‘eerste keren’ mee. Het gebouw en de plek zit in het collectieve geheugen, en blijft actueel omdat de uitstraling gekoppeld is aan dat pionierskarakter van Almere. Sinds 2005, toen de kerk werd verbouwd, heeft het gebouw naast een kerkelijke betekenis ook een culturele functie gekregen. De functies van het gebouw geven ruimte voor ontmoeting en verbindende activiteiten die de saamhorigheid in de stad versterkt.

Vierde gemeentelijk monument

De toekenning van de monumentenstatus wordt op een later moment met de eigenaren en inwoners gevierd. De Goede Rede is het vierde gemeentelijk monument in Almere en is één van de dertig iconen die tot nog toe zijn geïnventariseerd en waar de gemeente zelf onderzoek naar doet. Meerdere objecten en plekken die op de iconenlijst staan worden in de nabije toekomst onderzocht.

Erfgoedbeleid Almere

Almere koestert haar cultureel erfgoed en wil dit stapsgewijs in kaart brengen. Het startpunt hiervoor is de Nota Cultureel Erfgoed Almere: New Town met historie, die in 2022 door de gemeenteraad werd aangenomen. Almere neemt hiermee het initiatief om voor haar inwoners kenmerkende objecten, gebieden en landschappen te inventariseren, te waarderen en waar nodig te beschermen. Publieksparticipatie is altijd onderdeel van de waardestelling. Cultureel erfgoed draagt bij aan de identiteit van de stad, haar inwoners én de ruimtelijke kwaliteit. Door te voldoen aan de wettelijke verplichting om op een zorgvuldige wijze met cultureel erfgoed om te gaan, borgt Almere haar verhaal.

Geschreven door