Spreekuur cardiologen Flevoziekenhuis in gezondheidscentrum De Haak

Cardiologen van het Flevoziekenhuis zijn begin september gestart met een spreekuur in gezondheidscentrum De Haak van Zorggroep Almere in Almere Haven. Als eerste worden de patiënten die in Almere-Haven wonen én voor controle naar de cardioloog moeten, hiervoor uitgenodigd. 

In Almere-Haven wonen relatief veel oudere mensen. Het spreekuur van de cardiologen in De Haak is voor hen een voordeel omdat zij minder ver hoeven te reizen. Om te zorgen dat de cardiologen ter plaatse hartfilmpjes kunnen maken, heeft de afdeling Medische technologie van het ziekenhuis een ECG-apparaat geplaatst in het gezondheidscentrum.

Dit initiatief is tot stand gekomen als reactie op de corona-maatregelen, waardoor de wachtruimte in het Flevoziekenhuis beperkt is. Met dit extra spreekuur wordt de wachttijd voor de polikliek Cardiologie kort gehouden. Het spreekuur in De Haak is in eerste instantie een tijdelijk initiatief. Na enige tijd wordt bekeken of verlenging of uitbreiding wenselijk is.

In het gezondheidscentrum zijn de cardiologen van harte welkom. De verwachting is dat de korte lijnen met de huisartsen het makkelijker maakt om met elkaar te overleggen en kennis te delen.

Almere durft! 

Het spreekuur van de Cardiologen en de Valpoli zijn onderdeel van ´Almere durft!´. Een samenwerkingsproject tussen Flevoziekenhuis en Zorggroep Almere om voor de bewoners van Almere de juiste zorg op de juiste plek te organiseren, dichter bij de mensen thuis.

Geschreven door