Opnamestop Flevoziekenhuis op Neonatologie door MRSA-bacterie

Het Flevoziekenhuis heeft een opnamestop voor baby’s op de afdeling Neonatologie. De opnamestop is een van de maatregelen die het ziekenhuis neemt, nadat er bij 3 baby’s en 3 zorgmedewerkers is vastgesteld dat zij besmet zijn met een MRSA-bacterie. Een MRSA-bacterie veroorzaakt over het algemeen geen klachten of ziekteverschijnselen.

Extra maatregelen om verspreiding te voorkomen

Het ziekenhuis volgt de landelijke richtlijnen om verspreiding van de bacterie te voorkomen. Naast de opnamestop neemt het ziekenhuis extra maatregelen;

  • De baby’s worden in isolatie verpleegd;
  • Ouders/verzorgers van baby’s die recent in het ziekenhuis waren opgenomen, zijn geïnformeerd;
  • Er vindt extra schoonmaak plaats;
  • Het ziekenhuis doet onderzoek naar de verspreiding, medewerkers worden preventief getest;
  • De acute zorg kan doorgaan, bijvoorbeeld bij spoedbevallingen, hiervoor hebben wij speciale maatregelen getroffen.

Wat is MRSA?
RSA staat voor Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus en is een stafylokok. Stafylokokken zijn bacteriën die veel voorkomen bij gezonde mensen op de huid, zonder dat zij daar last van hebben.

De meeste mensen worden niet ziek van de MRSA-bacterie
Ieder mens kan drager worden van de MRSA-bacterie. In Nederland komt de MRSA-bacterie regelmatig voor. Voor gezonde mensen is het risico dat ze een infectie krijgen klein. Bij de meeste mensen leeft de MRSA-bacterie, net als andere huidbacteriën, op de huid.

De kans is klein dat patiënten de bacterie bij zich dragen. En als dit zo is, dan raken zij de bacterie in de meeste situaties vanzelf kwijt. Soms kan de MRSA-bacterie een infectie veroorzaken, zoals een steenpuist of krentenbaard. Wanneer een MRSA een ontsteking (infectie) veroorzaakt en mensen klachten krijgen, is deze moeilijker te behandelen, omdat sommige antibiotica niet meer werken. 

Vragen en antwoorden  

MRSA staat voor Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus en is een stafylokok. Stafylokokken zijn bacteriën die veel voorkomen bij gezonde mensen, zonder dat zij daar last van hebben. De MRSA is een bijzondere stafylokok want hij is ongevoelig (ook wel resistent) voor behandeling met de meeste antibiotica. In Nederland komt de MRSA bacterie regelmatig voor. 

Wat zijn de ziekteverschijnselen van MRSA?
De meeste mensen worden niet ziek van de MRSA-bacterie. Zij dragen de bacterie alleen bij zich. De bacteriën zitten vooral op de huid en in de neus, maar kunnen ook in de keel, de darmen en in de urine voorkomen. Dit MRSA-dragerschap is meestal van tijdelijke aard; je raakt de MRSA-bacterie vaak dus ook weer vanzelf kwijt.

Soms kan de MRSA-bacterie een infectie veroorzaken, zoals een steenpuist of krentenbaard. In zeldzame gevallen kan een ernstige infectie ontstaan zoals een bloedvergiftiging, een botinfectie of longontsteking.

Wie kan MRSA krijgen en wie loopt er extra risico?
Ieder mens kan drager worden van de  MRSA-bacterie. Voor gezonde mensen is het risico klein dat ze een infectie krijgen. MRSA kan goed overleven in de omgeving waar bepaalde soorten antibiotica worden gebruikt, zoals in een ziekenhuis. Omdat MRSA minder gevoelig is voor antibiotica, kan MRSA zich in een het ziekenhuis makkelijk handhaven en verspreiden. Bovendien zijn patiënten in een ziekenhuis vaak gevoeliger voor een infectie door een verminderde weerstand, een operatie of chronische aandoening. In ziekenhuizen worden MRSA-infecties vooral gezien bij:

  • Patiënten die antibiotica gebruiken
  • Patiënten met huidaandoeningen, zoals eczeem en open wonden
  • Patiënten met een implantaat, infuus of katheter
  • Patiënten met een verminderde afweer

Waar en hoe kan je MRSA oplopen?
MRSA is voornamelijk een probleem voor ziekenhuizen. Besmetting met MRSA vindt vooral plaats via direct lichamelijk contact, vooral via de handen.

Is MRSA te behandelen?
Ondanks dat de MRSA-bacterie minder gevoelig is voor een aantal soorten antibiotica, kan een MRSA-infectie gewoon worden behandeld. Soms zit het tegen dan heb je meerdere antibioticakuren nodig.

Mensen die drager zijn van de MRSA-bacterie worden niet standaard behandeld. Zij raken de bacterie in de loop van de tijd vaak weer kwijt. Personen die in de zorg werken vormen hierop een uitzondering. Zij krijgen een therapeutische behandeling (ook wel eradicatie behandeling genoemd). Deze behandeling kan via de huisarts of in het ziekenhuis via de arbodienst (in overleg met een infectioloog en/of arts-microbioloog).

Kan een kind met (een verdenking) op MRSA naar een kindercentrum of school?
Kinderen die MRSA-drager zijn, kunnen gewoon naar het  kindercentrum of school. Kinderen met een MRSA-infectie (zoals MRSA-krentenbaard) kunnen naar school of kindercentrum als behandeling 24 uur daarvoor is gestart en als zij zich goed voelen. Uitzondering is het medisch kinderdagverblijf. Afhankelijk van ziekten die de kinderen daar hebben moet worden gestreefd naar het behandelen van de MRSA-drager.

Maatregelen in het ziekenhuis bij mensen met (een verdenking op) MRSA
In Nederland wordt een streng MRSA-beleid gehanteerd. Bij opname in het ziekenhuis worden isolatiemaatregelen toegepast. Ziekenhuismedewerkers die op de kamer komen dragen beschermende kleding zoals een schort, handschoenen en een mondkapje. Alle noodzakelijke onderzoeken en behandelingen kunnen gewoon plaatsvinden. Tijdens opname worden er één of meerdere kweken afgenomen. Met een wattenstokje strijkt een medewerker langs de huid en/ of slijmvliezen en eventuele wonden; het wattenstokje wordt in het laboratorium onderzocht.

Alle nieuwsberichten

Geschreven door