Almere sluit aan bij nationale coalitie tegen eenzaamheid

Wethouder Welzijn, Roelie Bosch, zette donderdag 8 oktober haar handtekening onder de vijf pijlers van het landelijk actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’ van het ministerie van VWS. Met het ondertekenen sluit Almere zich officieel aan bij de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid en committeert Almere zich om gezamenlijk met het netwerk van Goud in Almere actief eenzaamheid tegen te gaan.

Bijna de helft van de Almeerders voelt zich wel eens eenzaam, waarvan een deel ernstig. Eenzaamheid treft alle leeftijdsgroepen, maar het percentage is het hoogst onder ouderen. Roelie Bosch ziet in de aansluiting bij de landelijke coalitie en de verbinding met de aandacht voor ouderen veel meerwaarde: “sowieso is het goed om samen, met de hele samenleving, eenzaamheid tegen te gaan, maar ouderen lopen het meeste risico en zeker ook nu in Corona tijd vraagt dat dat wij extra naar elkaar om kijken.” Roelie Bosch tekende de intentieovereenkomst samen met Arnout Hagens van het ministerie van VWS en in aanwezigheid van ouderenwerkers van De Schoor. Dit was tijdens de toer door Almere die de ouderenwerkers de afgelopen week –de week tegen eenzaamheid – hielden om met ouderen in gesprek te gaan.

De 5 pijlers en Goud in Almere
De vijf pijlers in de intentieovereenkomst benadrukken wat er nodig is voor een effectieve lokale aanpak: bestuurlijk commitment, een sterk netwerk, betrokkenheid van eenzamen zelf, duurzaamheid en monitoring en evaluatie. Sinds 2019 wordt er onder de titel ‘Goud in Almere’ gewerkt aan een sterk netwerk voor de oudere inwoners van Almere. Dit omdat de vergrijzing en het aantal ouderen in Almere toeneemt, relatief sneller dan in de rest van Nederland. Dit vraagt iets van de stad, zowel voor inwoners, maatschappelijke organisaties als overheid. Gemeente, senioren, organisaties, woningcorporaties en bedrijven werken daarom binnen Goud samen aan een Almere waarin ouderen gezond, waardig en prettig oud kunnen worden. De bestrijding van eenzaamheid onder ouderen neemt hierin een belangrijke plek, bijvoorbeeld door aandacht voor zinvolle dagbesteding en lokaal vervoer. De opgave Goud is in 2019 gestart in Almere Haven en onlangs in Almere Stad, omdat in deze stadsdelen de vergrijzing de komende jaren het hoogst is.

Initiatieven tegen eenzaamheid
Goud stimuleert en ondersteunt onderzoek, initiatieven en beleid, zorgt dat de stem van senioren wordt meegewogen en vergroot het bewustzijn over ouder worden. Een van de initiatieven die Goud ondersteunt is bijvoorbeeld Welzijn op recept van De Schoor en Zorggroep Almere– een project waarbij de huisarts een persoon met psychosociale klachten zoals eenzaamheid kan doorverwijzen naar aanbod in de wijk zoals creatieve activiteiten, een eetclub of het doen van vrijwilligerswerk. Ook wordt er gewerkt aan bewustwording over de mogelijkheden om zinvol, gezond en waardig ouder te worden in Almere, waarbij ontmoeten en actief in de buurt, zelfredzaamheid en zingeving en persoonlijk contact centraal staan. De lokale aanpak tegen eenzaamheid zal dan ook een belangrijke plek krijgen binnen het netwerk Goud in Almere.

Actieprogramma Eén tegen Eenzaamheid en Goud in Almere
De Week tegen Eenzaamheid 2020 wordt in het kader van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid georganiseerd door het ministerie van VWS. Het actieprogramma is 20 maart 2018 gestart en sindsdien doen veel gemeenten, landelijke bedrijven en maatschappelijke organisaties mee. Almere neemt sinds begin 2020 deel en heeft zich zo gecommitteerd om actief én gezamenlijk de trend van eenzaamheid te doorbreken. Met de ondertekening van de intentieovereenkomst wordt de deelname geformaliseerd. Tijdens de Week tegen Eenzaamheid hebben we eenzaamheid meer bespreekbaar gemaakt, gewerkt aan het vergroten van kennis en de lokale aanpak bekrachtigt door de ondertekening.

Geschreven door