Dit is de routekaart waarmee het kabinet de tweede golf wil bedwingen

Het kabinet komt met een ‘Routekaart coronamaatregelen’, waarop staat hoe de komende tijd de verspreiding van het coronavirus beteugeld moet worden. De kaart is in handen van de oa deVolkskrant.

Per risiconiveau zijn alle maatregelen die in ieder geval moeten worden getroffen en de te overwegen maatregelen op een rijtje gezet. Het interessantst zijn de blokjes onder het kopje ‘Maatregelen; in ieder geval’. Nederland bevindt zich nog net op het risiconiveau ‘Ernstig’, maar nadert ‘Zeer ernstig’ met rasse schreden. 

Het blokje met in ieder geval te treffen maatregelen voor dat laatste risiconiveau komt dan ook aardig overeen met wat tot dusverre is uitgelekt over wat premier Rutte dinsdagavond gaat zeggen. Over (tijdelijke) sluiting van de horeca bijvoorbeeld en het stilleggen van de amateursport en een verbod op verkoop van alcohol na 8 uur ’s avonds. Toch moet bij al die maatregelen, en daarmee bij de status van de routekaart, een kanttekening worden geplaatst: op het laatste moment kan een lobby om maatregelen te ‘verzachten’, door de horeca bijvoorbeeld, tóch nog effect hebben.

Later meer informatie.

De kaart bestaat uit twee pagina’s die u hieronder kunt downloaden.

Pagina 1 Pagina 2

Geschreven door