Extra steun voor voedsel verstrekkende noodhulporganisaties

De gemeente Almere geeft een extra steuntje in de rug aan plaatselijke voedselhulporganisaties. Door corona is het nu niet goed mogelijk inzamelingen voor voedsel te organiseren waardoor het assortiment minder gevarieerd wordt.

Om hen toch extra te ondersteunen doneert de gemeente éénmalig € 3.000,- per noodhulporganisatie die voedselhulp verleent en waar de gemeente mee in contact is.

Door corona worden inwoners extra getroffen en kloppen vaker aan bij deze organisaties. Wethouder Froukje de Jonge: “De voedselhulp is een onmisbare dienst en wij zijn alle organisaties en vrijwilligers dankbaar dat zij zich ook in deze tijd met ziel en zaligheid blijven inzetten. Met deze donatie willen wij ook onze waardering uitspreken. Uiteraard blijven wij met hen in nauw contact voor het verder uitbouwen van de onderlinge samenwerking en het samen zorgen voor onze inwoners in nood.”

De dertien organisaties mogen het bedrag naar eigen inzicht besteden, maar het moet wel direct ten goede komen aan de doelgroep.

Geschreven door