Nieuwe distributiepunten voor vers voedsel dankzij samenwerking

De Voedselbank Almere is voor de uitgifte van vers voedsel een samenwerking in de keten van noodhulp met andere Almeerse noodhulporganisaties gestart. Als pilot zijn er twee Voedselbank-distributiepunten voor vers voedsel in gebruik genomen.

Op zaterdag 24 april is het distributiepunt in Poort officieel in gebruik genomen in aanwezigheid van wethouder Froukje de Jonge. Het gaat om de locatie ‘Tiny Church’ bij Het Klokhuis, waar een SRV wagen met zonnepanelen de producten koel houdt. Het distributiepunt in Almere buiten zit bij stichting Wensjes. Bij succes is het de bedoeling dat er vijf verdeelpunten verspreid over de stad komen. Dit verbetert de voedselhulp aan Almeerders die deze steun ontvangen.

Het idee achter de distributiepunten is dat door de samenwerking mensen voor verse en dagelijkse boodschappen dichter bij huis terecht kunnen. Nu is de afstand naar de centrale locatie van de Voedselbank in Almere Haven soms een knelpunt voor hen. De pilot is mogelijk gemaakt doordat een aantal van de voedselnoodhulporganisaties de krachten hebben gebundeld en hun locatie en dienstverlening – naast de noodhulp die ze zelf verlenen-  ook hiervoor open stellen.  Wethouder Froukje de Jonge is dan ook erg enthousiast, zeker ook omdat dit het armoede en schuldenbeleid steunt: “Het is een mooi resultaat voortgekomen uit het samenwerkingsverband van noodhulporganisaties, waarbij de (voedsel)hulporganisaties samen optrekken en elkaar versterken.” De coördinatie wordt gedaan door de Voedselbank Almere. Peter Mons: “Samen er dichtbij voor elkaar zijn, als het moet en zolang het nodig is. Daar staan we als noodhulporganisaties voor”.

De distributiepunten

Het plan is om als de pilot een succes is, om tot vijf distributiepunten voor vers voedsel te komen verdeeld over de stad. In deze distributiepunten kunnen klanten van de Voedselbank verse spullen halen, zoals brood, groente, fruit, melk en aardappels. Kortom, de spullen die een gezin het liefst meerdere keren per week vers haalt.

Openingstijden

Voor vers voedsel is stichting Wensjes in Buiten op dinsdag en donderdag van 10.30 tot 13.00 open. De SRV wagen in Poort is er op dinsdag en zaterdag van 10.00 tot 12.00. 

Geschreven door