Kritiek op weren winkels Markerkant

Het plan om geen nieuwe winkels meer toe te staan op bedrijventerrein Markerkant, stuit op verzet in de gemeenteraad.

In de nieuwe Detailhandelsvisie van het college is het na 2024 onmogelijk daar nog een winkel te beginnen. Sinds 2012 bestaat die mogelijkheid en kleine bedrijfjes zien op Markerkant kansen die elders door hoge huren onhaalbaar zijn.

Ook andere onderdelen van de visie ontmoeten kritiek. Zo willen VVD en ChristenUnie buurtsupermarkten beschermen tegen te grote winkels van concurrenten. De partijen willen de voorzieningen op buurtniveau op die manier beschermen.

Ook ligt er een voorstel om markten en standplaatsen van kramen beter af te stemmen op het winkelaanbod in de omgeving. Nu ontstaan soms problemen omdat winkels de concurrentie van kramen of markten niet verdragen.

De alternatieven voor de Detailhandelsvisie worden aanstaande donderdag behandeld tijdens de Politieke Markt (foto).

Geschreven door