Ook Flevoland heeft nu hoogste risiconiveau

Ook de provincie Flevoland heeft het risiconiveau ‘zeer ernstig’ vanwege het hoog opgelopen aantal coronabesmettingen. Dat is het hoogste risiconiveau op het coronadashboard van de Rijksoverheid. De andere niveaus zijn ‘waakzaam’, ‘zorgelijk’ en ‘ernstig’.

Ook de regio’s IJsselland en Noord-Holland Noord hebben woensdag het risiconiveau ‘zeer ernstig’ gekregen. Het niveau van regio Limburg-Zuid is vandaag ook verhoogd, van ‘zorgelijk’ naar ‘ernstig’. Datzelfde niveau gold al voor Fryslân, Groningen, Drenthe en Noord- en Oost-Gelderland. Zeeland is nu de enige regio die op ‘zorgelijk’ staat. In geen enkele regio geldt het laagste niveau.

Vanaf 14 oktober gelden strenge landelijke maatregelen, ook voor regio’s die zich in een lager risiconiveau bevinden. Het verhogen van het risiconiveau heeft voor Flevoland geen directe gevolgen. Als het kabinet besluit om te stoppen met landelijk geldende maatregelen dan geldt weer de regionale aanpak. Ieder risiconiveau heeft een reeks maatregelen, die strenger worden als het niveau stijgt vermeld Omroep Flevoland op hun site.

Geschreven door