Schriftelijke vragen PvdD Flevoland en PvdD Almere over stagnatie ontwikkeling spoor

De fracties van de Partij voor de Dieren Flevoland en de Partij voor de Dieren Almere maken zich ernstige zorgen over de stagnatie van de ontwikkeling van het spoor tussen Almere – Amsterdam en Almere – Utrecht.

In 2013 is door het Rijk, de Provincie Flevoland en Almere afgesproken dat deze verbindingen uitgebreid zouden worden met meer treinen en intercity’s. Dit had moeten leiden tot snellere reistijden, waardoor de OV-trajecten kunnen concurreren met de auto.

De Partij voor de Dieren Flevoland en Almere hebben schriftelijke vragen gesteld omdat niet aan de gemaakte afspraken en ambities zijn voldaan en de reistijd – onder andere door het afschaffen van intercity’s richting Amsterdam Centraal – juist langer gaat worden.

Jesse Luijendijk: “Dit is rampzalig omdat het mensen de auto in jaagt, terwijl voor een duurzame samenleving juist meer mensen de optie voor een snelle treinverbinding moeten krijgen.”

De Partij voor de Dieren is geschrokken door het gebrek aan aandacht voor en een langetermijnvisie op het OV, wat de gezamenlijke doelstellingen op het gebied van klimaat, stikstof en luchtkwaliteit ernstig bemoeilijkt.

Bekijk de vragen op deze pagina. En lees hier de raadsbrief.

Bron Persbureau Almere

Geschreven door