Bijna tien miljoen euro voor meer groen in het centrum van Stad

Almere krijgt 9,75 miljoen euro van het Rijk voor aanleg en versterking van het groen in Almere Centrum. Dit zorgt ervoor dat het woon- en leefklimaat in de stad verbeterd kan worden en ook prettig en aantrekkelijk blijft bij een toename van het aantal bezoekers en bewoners in de toekomst. Dat is een de uitkomsten uit het zogeheten Bestuurlijk Overleg Leefomgeving met het Rijk, Metropoolregio Amsterdam (MRA) en Flevoland, waar afspraken zijn gemaakt over onder meer de ontwikkeling van Almere.

Almere is verheugd over de resultaten van het overleg. Naast het geld voor de groenstructuur heeft het Rijk samen met Almere en de regio een ruimtelijk-economische aanpak vastgesteld. ‘Dat is nodig, omdat we niet alleen woningen willen bouwen, maar ook willen werken aan de groei van werkgelegenheid, baankansen, stageplekken en opleidingsmogelijkheden’, zegt wethouder Economische Zaken Maaike Veeningen. ‘Dit verbetert de kwaliteit van leven van de inwoners van Almere, draagt bij aan de economische kracht van de MRA en helpt in de toekomst filedruk op de weg en overbelasting van het spoor te voorkomen.’

In lijn met de ambitie van de gemeente om meer banen te creëren in Almere, is onder meer afgesproken om samen met het Rijk in Almere en Zeewolde op zoek te gaan naar plekken voor nieuwe bedrijventerreinen, in totaal zo’n 80 hectare, en kantoren van het Rijk.

Veeningen: ‘Waar ik ook heel blij mee ben is dat het Rijk de ambitie van Almere heeft onderschreven om zich in de toekomst als hightech regio te kunnen ontwikkelen. Wij verwachten dat dit een bijdrage levert aan innovatieprojecten en onderzoek, een veerkrachtig MKB en een gunstig startup- en scale-up klimaat. Wij willen ons als een belangrijke groeimotor van de Nederlandse economie verder ontwikkelen en dit is een belangrijke steun in de rug.‘

Cruciaal voor deze ontwikkeling is dat er serieus werk gemaakt wordt van het versterken van de kennisinfrastructuur met universitaire (technische) opleidingen in Almere. De gemaakte langjarige afspraken om samen te werken aan economische ontwikkeling van de regio en aan verdere bekostiging van het versterken van de kennisinfrastructuur helpen daarbij.

Naast de positieve uitkomsten heeft Almere ook zorgen, bijvoorbeeld over de verschuiving bij het Rijk van investeringen in nieuwe infrastructurele werken naar instandhouding en beheer. Dit heeft geleid tot het besluit om de verbreding van de A27 te pauzeren. Almere blijft samen met haar partners het belang van deze verbreding onder de aandacht brengen. Zonder deze verbreding komt de wegbereikbaarheid, en daarmee ook de baanbereikbaarheid, van Almeerders onder druk te staan. Ook de netcongestie, waardoor nieuwe bedrijven en voorzieningen niet aangesloten kunnen worden op het electriciteitsnet, blijft een probleem. Het Rijk heeft gelukkig aangegeven te willen meedenken over oplossingen.

Geschreven door