Archeologische opgravingen in Oosterwold

Oosterwold heeft een bijzonder rijk bodemarchief. Doorlopend worden hier archeologische onderzoeken gedaan. Op de webpagina almere.nl/opgravingenoosterwold houden we u op de hoogte over onderzoeken en vondsten.

Opgraving Tureluurweg

In september heeft een team archeologen van de AWN (Vrijwilligers in de Archeologie) samen met de gemeente Almere een kleinschalige opgraving uitgevoerd. De opgraving is uitgevoerd op een plek waar in 2018 een aantal aardewerk scherven is ontdekt van de Swifterbantcultuur. De scherven zijn aangetroffen langs de zuidoever van de rivier de Eem, die in fossiele vorm in de bodem aanwezig is. Hier ligt nu de Tureluurweg.

Tijdens de opgraving gingen archeologen op zoek naar meer informatie over de context van het gevonden aardewerk: gaat het bijvoorbeeld over een woonplaats, een jachtkamp of een begraafplaats? Ze vonden veel vuurstenen werktuigen en aardewerk scherven. De vondsten worden op dit moment onderzocht door specialisten die dit proberen te achterhalen.

Swifterbantcultuur

In de periode van de Swifterbantcultuur, zo’n 7.000-6.000 jaar geleden, leefden de mensen voornamelijk als jagers en verzamelaars. De Swifterbantcultuur is vooral bekend omdat die voor het eerst de overstap maakte naar landbouw, dieren domesticeerde en zelf aardewerk produceerde. Over deze periode van de Nederlandse prehistorie is nog weinig bekend. 

Kijk voor meer informatie en een videoverslag op almere.nl/opgravingenoosterwold

Geschreven door