Grondig bodemonderzoek in Pampus: water en bodem zijn bepalend

Almere hanteert een nieuwe methode om de bodem van het toekomstige stadsdeel Pampus gereed te maken voor bebouwing. Tot het einde van deze maand wordt daarvoor uitgebreid bodemonderzoek gedaan.

Bij vorige wijken werd onderzocht hoe de bodem en het watersysteem geschikt konden worden gemaakt voor de bouwplannen. Daarbij werd de bodem meestal fors hoger gemaakt. Almere draait de aanpak nu om: water en bodem zijn nu bepalend voor de plannen. Het gaat om 500 hectare agrarisch gebied dat omgevormd wordt voor het zesde stadsdeel van Almere.

In de bouwplannen wordt de bodem als uitgangspunt gekozen. Bijvoorbeeld door te bouwen op zandruggen. Ook kan ervoor gekozen worden palen te heien waar een geschikte zandlaag ligt.

Met machines en peilwagens wordt momenteel de bodem grondig onderzocht. De peilingen gaan in Pampus zo’n dertig meter de grond in. Onderzoekers halen informatie naar boven over het zakken van de grond, de waterstanden, het zout in het grondwater en archeologische kenmerken.

Waarschijnlijk wordt rond 2030 in Pampus begonnen met bouwen.

Geschreven door