Onderzoek naar stroomopwekking langs A6

Er komt een onderzoek naar de kansen van energiewinning met zonnepanelen langs de A6. Tussen Almere Oostvaarders en de Ketelbrug zouden panelen langs de snelweg kunnen komen.

De provincie Flevoland laat bekijken hoe de grond langs de snelweg ingezet kan worden voor opwekking van duurzame stroom. Gekeken wordt naar de financiële haalbaarheid, het effect op het netwerk voor elektriciteit en de inpassing in het landschap.

De A6 is één van de locaties die door het Rijk genoemd zijn voor een serie proeven. De resultaten van het onderzoek worden volgend jaar zomer verwacht.

Geschreven door