Eerste zonnepark zonder subsidie komt in Almere

Vattenfall wil in Almere het eerste subsidievrije zonnepark van Nederland bouwen. Vandaag werd de gunning voor zonnepark Trekweg A6 Almere definitief verleend. Martijn Hagens, CEO Vattenfall Nederland, reageert verheugd:

“We bouwen al aan het eerste subsidievrije windpark op zee ter wereld en nu starten we de ontwikkeling van ons eerste subsidievrije zonnepark in Nederland. We zijn erg ingenomen met deze kans, waarmee we een nieuw hoofdstuk toevoegen aan de Nederlandse markt voor zonne-energie en onze ambitie om fossielvrij leven binnen een generatie mogelijk te maken.” 

Het zonnepark komt te liggen op terrein van het Rijksvastgoedbedrijf tussen de Trekweg, de A6, de Buitenring en het Ibispad. Daar zal een zonvolgend systeem worden geïnstalleerd met dubbelzijdige panelen. Dit houdt in dat de panelen meedraaien met de zon en aan beide zijden licht kunnen omzetten naar energie. Door de zonvolgende opstelling ontvangt de bodem voldoende licht, lucht en water. De gekozen opstelling biedt perspectief om de bodemkwaliteit en biodiversiteit te verhogen. De manier waarop het zonnepark goed ingepast wordt in het landschap bepaalt Vattenfall in dialoog met de omgeving.  

In totaal verwacht Vattenfall ruim 25 duizend zonnepanelen te kunnen plaatsen. Samen hebben die een capaciteit van 16,8 MWp en ze leveren jaarlijks naar verwachting 18,3 GWh groene stroom.  Ter vergelijking: met die hoeveelheid energie kan een elektrische auto meer dan drieduizend keer rond de aarde rijden. 

Subsidievrije parken hebben de toekomst  

Hoewel de meeste zonneprojecten alleen met hulp van SDE++ subsidie gebouwd kunnen worden, heeft Vattenfall er ditmaal voor gekozen om daar vanaf te zien. Annemarie Schouten, hoofd Zon Vattenfall Nederland: “we geloven dat subsidievrije parken toekomst hebben, al zijn die nog lang niet vanzelfsprekend in de Nederlandse markt. Tijdens dit project zullen we ongetwijfeld allerlei hobbels ontdekken die horen bij subsidievrij bouwen. Wat ons helpt is dat we actief zijn in de hele energieketen en onze klanten daardoor direct kunnen koppelen aan dit project. Dat is essentieel om dit park zonder subsidie te kunnen bouwen. We zien dan ook dat de vraag naar stroomcontracten direct van subsidievrije bronnen aan het toenemen is. Dit geeft ons het vertrouwen deze uitdaging voor dit project aan te gaan.” 

Subsidievrij voorlopig uitzondering 

Hoewel Annemarie Schouten opgetogen is over de toekenning van het eerste subsidievrije zonnepark, waarschuwt ze voor te veel optimisme. “Het is niet vanzelfsprekend dat zonneprojecten vanaf nu zonder subsidie kunnen worden gebouwd. Dit project is tot stand gekomen als tender. Het betreft hier overheidsgrond die door het Rijksvastgoedbedrijf naar de markt is gebracht. De initiële ontwikkelstappen zijn daarmee al doorlopen en daarmee vergroot de slagingskans van dit project. Bovendien heeft het project een dusdanig uniek en innovatief karakter, dat we daarmee denken een koploperspositie in te nemen. Voor onze andere zonprojecten gaan wij er vooralsnog vanuit dat we die niet zonder subsidie kunnen realiseren. Het blijft dus een project-specifiek besluit, iedere keer.” 

Nu duidelijk is dat Vattenfall gebruik mag maken van het terrein bij de Trekweg zal Vattenfall overleg met de omgeving opstarten. Nadat het ontwerp en de landschappelijke inpassing in overleg met de omgeving definitief bepaald is, volgt het aanvragen van de vergunningen. De bedoeling is dat de bouw in 2024 begint, mits er een oplossing komt voor de netcongestie in het gebied. Hierover zijn we in gesprek met de betreffende netbeheerder.   

Foto Vattenfall/Jorrit Lousberg

Geschreven door