Proef met huisvesten cliënten instellingen in wijken

Via een proef gaat Almere de komende tijd bekijken hoe mensen die zorg nodig hebben toch gewoon in de wijk kunnen wonen. CDA-wethouder Froukje de Jonge kondigt in het programma Over Flevoland Gesproken aan dat deze pilot rond ‘wonen met zorg’ komende week begint.

Organisaties voor geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg en maatschappelijke opvang streven er naar dat hun cliënten zo kort mogelijk in instellingen verblijven. De gedachte is dat mensen in de wijk mee moeten doen met de samenleving, zegt De Jonge, maar dat is volgens haar nog best ingewikkeld. “Op papier is het allemaal goed geregeld, maar de uitvoering in de praktijk is veel lastiger en daar zijn extra inspanningen nodig.”

Een van de knelpunten is dat sommige mensen zichzelf niet kunnen redden en overlast veroorzaken in de buurt. Hoe dat te voorkomen valt, is volgens wethouder De Jonge één van de vragen die tijdens de pilot beantwoord moet worden: “Dat is nog niet zo eenvoudig”. De test loopt tot komend voorjaar.

Omdat Almere behoorlijk actief is op dit gebied, is Froukje de Jonge gevraagd om ambassadeur te worden van de landelijke Taskforce Wonen en Zorg. In die functie moet ze deze verandering in de samenleving onder de aandacht brengen, en gaat ze actief op zoek naar een oplossing voor de knelpunten zo vermeld omroep Flevoland

Geschreven door