Nieuwe vlag voor mensenrechten onthuld

In Almere is voor het eerst de vlag voor de mensenrechten gehesen op 10 december, de dag van de Mensenrechten. Het is een landelijke lancering op initiatief van de Landelijke vereniging van Anti-discriminatie Voorzieningen in Nederland, Discriminatie.nl

Op deze dag, tevens de Internationale Dag van de Mensenrechten, staan zij stil bij het 75-jarig jubileum van de Verenigde Naties (VN). Eén van de belangrijkste doelen van de VN is het beschermen en verbeteren van de mensenrechten. 

In Almere werd dit gedaan door wethouder Froukje de Jonge samen met Arja Kruis directeur van het Bureau Gelijke Behandeling Flevoland. Wethouder Froukje de jonge ziet de rechten als een van de fundamenten onder de Almeerse inzet voor inclusie onder de noemer ‘Almere voor iedereen, door iedereen’. Bureau Gelijke Behandeling hoopt dat met het hijsen van de vlag de belangstelling voor de rechten van de mensen zal toenemen, in het onderwijs, maar zeker niet alleen daar.

Ontwerp 

De mensenrechtenvlag is een kleurige vlag met een doordacht ontwerp. Als mensen hebben we meerdere dingen die ons verbinden: we delen de aarde (groen), de lucht (blauw) en een plek onder de zon (geel). En hoe verschillend we ook kunnen zijn, qua uiterlijk: we hebben allemaal DNA (gele wokkel).

Geschiedenis mensenrechten

Al in de oude geschiedenis, maar zeker sinds het begin van onze jaartelling, werd nagedacht over de waardigheid van ieder mens en mensenrechten. Het ontstaan van de belangrijkste religieuze stromingen en de Verlichting zijn daarvoor belangrijke perioden. Zo schreef Mary Wollstonecraft haar Pleidooi voor de rechten van de vrouw al in 1792. Recent werd dit boek, nog altijd actueel, opnieuw uitgegeven.  In 1948 werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens opgesteld, niet een bindend document, maar een met grote invloed op zo’n 300 verdragen en de grondwetten van 90 landen. In de Universele Verklaring gaat het om burgerrechten, economische, sociale en culturele rechten. Denk daarbij aan het zelfbeschikkingsrecht, de bescherming van vrouwen tegen geweld en genitale verminking, maar ook de persvrijheid en het stakingsrecht. Volgens de Universele Verklaring is iedereen onschendbaar, mag niemand ‘in slavernij gehouden worden’ en hebben we ook allemaal het recht om voor onschuldig gehouden te worden. Een belangrijke Verklaring met een hoogst actuele betekenis.

Geschreven door