Gemeente doet onderzoek naar ondernemersklimaat

De gemeente Almere wil graag weten hoe ondernemers in de stad denken over het ondernemersklimaat en de voorzieningen in de stad. Daarom start er deze week een enquête onder de Almeerse ondernemers om te achterhalen hoe ondernemers tegen de lokale economie aankijken.

Belang van onderzoek

Volgens wethouder Maaike Veeningen van Economische Ontwikkeling is de mening van Almeerse ondernemers belangrijk: ‘We spreken uiteraard vaak met ondernemers, maar we kunnen ze niet alle 20.000 persoonlijk treffen. Om toch een beeld te hebben van hun ervaringen en opinies doen we deze enquête. Uit de vorige peiling twee jaar geleden kwam naar voren dat ondernemers behoorlijk positief zijn over het ondernemersklimaat in onze stad. Door nu opnieuw de thermometer in de lokale economie te steken, kunnen we ons beleid en onze dienstverlening nog beter op de wensen en behoeften van de ondernemers afstemmen. Zo werken we samen verder aan de ontwikkeling van onze Almeerse economie”

4000 ondernemers

In de vragenlijst wordt ondernemers gevraagd naar de aard van hun bedrijvigheid en wat ze vinden van het ondernemersklimaat, de lokale arbeidsmarkt en dienstverlening van de gemeente. Voor het onderzoek is een ruime steekproef van 4.000 ondernemers aangeschreven. Hen wordt gevraagd de enquête via internet  in te vullen. Dat kan tot 14 februari.

Waardering

In de laatste peiling in 2018 waardeerde tweederde van de ondernemers het klimaat om te ondernemen in Almere met een cijfer tussen de 7 en 9. In totaal kwam het rapportcijfer uit op een zeven min. De ondernemers gaven de dienstverlening van de gemeente gemiddeld een 6,4, ten opzichte van een 5,8 in 2016. De ondernemers waren ook tevreden over de bereikbaarheid (7,5) en ook het aanbod detailhandel, het woon- en leefklimaat en de recreatieve voorzieningen werd goed gewaardeerd (7-). De meeste ondernemers vinden vooral parkeren, de kwaliteit van de openbare ruimte, de veiligheid, het economisch beleid, en de dienst- en vergunningverlening van belang bij hun beoordeling van het ondernemingsklimaat. De gemeente heeft de afgelopen fors geïnvesteerd in het verbeteren van de openbare ruimte. In het centrum is onder meer de Esplanade vernieuwd. Ook de buurt rondom het station ondergaat een facelift. Daarnaast heeft de gemeente stevig ingezet op het intensiveren van het contact met de ondernemers door de accountmanagers. 

Geschreven door