Onderzoek naar hergebruik energie van datacenter voor regionaal warmtenet Zeewolde

De gemeente Zeewolde hoopt dat het nog te bouwen datacenter zoveel energie opwekt dat dit hergebruikt kan worden in een regionaal warmtenet. Om dit te onderzoeken werkt Zeewolde samen met Harderwijk en de provincies Flevoland en Gelderland.

Voor de bouw van het centrum zou een gedeelte van de geproduceerde warmte terug te winnen zijn voor bijvoorbeeld het verwarmen van huizen. Dit jaar komt er een onderzoek of het plan ook daadwerkelijk kan doorgaan. Ook gaan de partijen kijken of het financieel haalbaar is.

Uitdaging
Eerder zei gedeputeerde Jop Fackeldey al dat de koppeling tussen het datacenter en de huizen nog een hele uitdaging wordt. Overigens betwijfelen sommigen of de restwarmte wel kan worden hergebruikt. GroenLinks, SGP, 50Plus, Forum voor Democratie en PVV in Provinciale Staten zeiden in oktober al dat het technisch heel moeilijk is om warmte terug te winnen uit het centrum. vermeld omroep Flevoland

Geschreven door