RIVM: bijna 2500 Flevolanders in één week tijd positief getest

Flevoland is opnieuw een van de veiligheidsregio’s met de hoogste besmettingsgraad van het land. Per 100.000 inwoners zijn de afgelopen week ruim 538 nieuwe besmettingen geconstateerd. Dat is een forse stijging ten opzichte van vorige week. Toen waren het er bijna 400 per 100.000.

Alleen in Limburg-Noord, Twente en Gelderland-Midden waren er naar verhouding deze week meer positieve tests onder inwoners. Dit blijkt uit de laatste cijfers van het RIVM die dinsdag zijn bekendgemaakt. De afgelopen week zijn drie inwoners van Flevoland overleden aan COVID-19. Het gaat om twee mensen uit Lelystad en één inwoner van Zeewolde. Ook werden minimaal 15 Flevolanders in het ziekenhuis opgenomen vanwege een ernstig verloop van COVID-19.

Opnieuw weekrecord aantal positieve coronatests
Het aantal nieuwe geregistreerde coronabesmettingen in Flevoland is de afgelopen week fors toegenomen ten opzichte van de week ervoor. 2.496 inwoners van de provincie werden de afgelopen week positief getest. Dat zijn er bijna 750 meer dan in de week ervoor. En net als de twee vorige weken is dat een weekrecord. In vijf van de Flevolandse gemeenten was er een stijging te zien. Alleen op Urk bleef het aantal redelijk stabiel. De hardste stijging vond plaats in Zeewolde. Daar waren meer dan drie keer zoveel besmettingen als een week eerder.

Mogelijk valt een gedeelte van de geconstateerde besmettingen in Flevoland van de afgelopen week nog onder de voorafgaande week. Maar dit is niet met zekerheid te zeggen. De landelijke weekcijfers werden namelijk beïnvloed door een storing, waardoor er deze week nog een gedeelte oude positieve tests is meegeteld. Zie verderop in dit artikel voor verdere uitleg.

Absoluut gezien werden nog steeds de meeste mensen positief getest in Almere: 1.306. Vorige week waren er nog 887 positieve testen in die gemeente. In Lelystad kwamen er 402 positieve testen bij. Een week eerder waren dat er 303. In Dronten testten 251 inwoners positief tegenover 157 afgelopen week.

In Noordoostpolder testten 240 inwoners positief, een kleine stijging ten opzichte van de 220 van vorige week. In de gemeente Zeewolde steeg het aantal positieve testen naar 174, tegenover 55 vorige week. Op Urk kwamen er de afgelopen week 123 coronabesmettingen bij, tegenover 127 geconstateerde besmettingen in de week ervoor.

Totale aantal besmettingen en uitgevoerde coronatesten
Door de 2.496 positieve testen van afgelopen week zijn er sinds het begin van de uitbraak van het coronavirus in Flevoland 16.920 inwoners officieel besmet geraakt. De testen hebben de afgelopen week landelijk 82.340 nieuwe besmettingsgevallen aan het licht gebracht. Het officieel vastgestelde aantal besmettingen komt daarmee in Nederland op 710.683.

Van het landelijke aantal positieve testen zijn er wel circa 6.000 toe te schrijven aan de week daarvoor. Door een computerstoring werden de betreffende meldingen pas later verwerkt. In de vorige weekrapportage meldde het RIVM 58.412 nieuwe gevallen, maar het werkelijke aantal was dus nog hoger. Na correctie van de cijfers bedraagt de stijging in de afgelopen week zo’n 20 procent.

Van 476.671 GGD-testen die vorige week in Nederland zijn afgenomen, is de uitkomst bekend. Van die testen was 13,6 procent positief. In vergelijking met de week daarvoor steeg dit percentage met 1,6.

In Flevoland zijn vorige week 10.826 mensen door de GGD getest, bijna 800 meer dan een week eerder. Het percentage dat hiervan positief is getest lag afgelopen week op zo’n 18,1 procent. In de week daarvoor was dat zo’n 16,0 procent. Er is dus iets meer getest, maar daarnaast steeg ook het percentage dat positief testte.

Naast de testen op de GGD-locaties is een onbekend aantal Flevolanders door de huisarts, in een teststraat van een zorginstelling of bij een commerciële teststraat getest. Voor al deze testlocaties die verbonden zijn aan een laboratorium, geldt een meldingsplicht bij de GGD indien de testen een positief resultaat hebben. Dit wordt gecontroleerd door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Verder worden er ook commerciële sneltests afgenomen. Hiervoor geldt vanuit de aanbieder vaak dat de gebruiker zelf verantwoordelijk is voor het doorgeven van een positieve uitslag.

Aantal doden door COVID-19 gelijk gebleven
De afgelopen week kwamen er in Flevoland drie sterfgevallen bij. Vorige week waren dat er ook drie. Het dodental komt daardoor sinds het begin van de corona-pandemie op 153.

Het aantal Flevolandse sterfgevallen blijft het hoogst in Almere met 51, gevolgd door Lelystad met 46, in Noordoostpolder 21, in Dronten 16, op Urk 11, en in Zeewolde 8. Landelijk zijn er 472 coronadoden gemeld in de afgelopen week. In de week daarvoor kwamen er landelijk nog 398 coronasterfgevallen bij. Het RIVM meldt dat de cijfers hierover achter kunnen lopen.

Minimaal vijftien ziekenhuisopnames
De afgelopen week zijn er door de GGD vijftien ziekenhuisopnames onder Flevolanders gemeld aan het RIVM. Dat is er één minder dan in de week daarvoor. Het waren er negen in Almere, vier in Dronten, één in Lelystad, en één in Noordoostpolder. Hoogstwaarschijnlijk zijn er meer Flevolanders opgenomen geweest, zie hieronder voor uitleg.

Landelijk zijn er in totaal 614 ziekenhuisopnames door de GGD’en aan het RIVM gemeld, die uit te splitsen zijn op gemeenteniveau. Dit getal is een onderrapportage: de meldingen van de GGD komen niet overeen met de meldingen die rechtstreeks vanuit de ziekenhuizen komen. Dat komt doordat de GGD niet altijd zicht heeft op wie uiteindelijk in het ziekenhuis terecht komt. De Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) heeft bijgehouden dat er de afgelopen week 1.549 patiënten op verpleegafdelingen zijn opgenomen. Dit wordt momenteel nog niet onderverdeeld op provincie- of gemeenteniveau. Hiervoor gebruikt RIVM nog de gegevens van de GGD. Daardoor is het heel waarschijnlijk dat er meer Flevolanders naar het ziekenhuis moesten dan de nu gemelde vijftien. Daarnaast stroomden landelijk 287 patiënten door naar de IC volgens NICE.

Sinds het begin van de crisis zijn in Almere 203 inwoners opgenomen geweest, in Lelystad 100, in Dronten 50, op Urk 38, in Noordoostpolder 26 en in Zeewolde 16. In totaal onder Flevolanders zijn dat minimaal 433 ziekenhuisopnames sinds de start van de pandemie.

Ontwikkeling van de cijfers
Hieronder kun je zien hoe de aantallen besmettingen, sterfgevallen en ziekenhuisopnames per gemeente zich de afgelopen maanden hebben ontwikkeld:

Bron Omroep Flevoland

Geschreven door