Ruime steun voor salarissen Floriadetop

Een motie van wantrouwen tegen twee wethouders over het salaris van de Floriade-directie, is donderdagavond door de gemeenteraad verworpen.

De motie richtte zich zowel tegen wethouder Hoek (GroenLinks), die verantwoordelijk is voor het evenement, als tegen VVD-wethouder van financiën, Lindenbergh. De PVV noteerde in de motie dat de wethouders hebben nagelaten de raad duidelijk, direct en volledig te informeren over de salarissen.

Vorige week werd al duidelijk dat enkele fracties in de gemeenteraad die salarissen van 275.000 euro voor elk van beide directieleden, te hoog vinden. Volgens de PVV ligt dit bedrag ver boven de afspraken die daarover in 2014 door de raad gemaakt zijn.

PVV-fractievoorzitter Van Dijk zei dat de raad destijds bewust een grens heeft gesteld op het niveau van een ministerssalaris. Dat gebeurde na commotie over de extreme salarissen van de Floriadedirectie in Venlo. Dat de normen voor de salarissen later landelijk zijn veranderd, maakt voor Van Dijk niet uit. “De raad is door het college om de tuin geleid”, aldus Van Dijk.

Collegepartij VVD noemt de verwijten “klinkklare onzin.” Volgens raadslid Holter heeft de PVV de afgelopen jaren op dit punt zitten “snurken”. Raadslid Lems van D66 verweet de indieners van de motie “onder een steen te hebben gelegen”. Aanvankelijk verlangde de PVV dat wethouder Lindenbergh met de Raad van Commissarissen van de attractie zou praten over de hoogte van de salarissen. De wethouder zag daar niets in, omdat hij verwacht dat zo’n gesprek geen andere uitkomst geeft.  

Voor de motie stemden behalve de PVV ook de SP en de Partij voor de Dieren.

Geschreven door