Herbestemming gevangenis lastig en langdurig

Twee plannen voor een nieuwe bestemming van gevangenis Almere Binnen, zijn gestrand. Het gebouw staat al twee jaar leeg.

Het Rijksvastgoedbedrijf laat onderzoeken welke belangstelling er in de markt bestaat voor het complex in Buiten. De afgelegen locatie op bedrijventerrein De Vaart en de aard van het gebouw, maken het vinden van een nieuwe bestemming moeilijk.

Gesprekken over aankoop door het naburige bedrijf Cirwinn hebben geen resultaat gehad. Ook het plan voor inrichting als groot evenemententerrein is gestrand. Vanwege de verkeerssituatie zouden op het terrein niet meer dan 5000 bezoekers welkom zijn.

In het onderzoek naar een nieuwe bestemming wordt nadrukkelijk ook sloop van het complex onderzocht.

Geschreven door