CvK Verbeek voorzitter van Congres Raad van Europa

De Flevolandse commissaris van de Koning Leen Verbeek is de komende twee jaar voorzitter van het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa. Hij werd dinsdag gekozen op de 40ste zitting van het Congres.

De Raad van Europa moet de democratie, de rechtstaat en de mensenrechten in de 47 aangesloten landen bevorderen. Naast het Congres waar Verbeek nu voorzitter is geworden, vallen onder meer ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de Parlementaire Assemblee onder de Raad van Europa.

Eigen secretariaat
Het Congres verenigt lokale en regionale bestuurders uit de 47 lidstaten. Het waakt over de democratie in Europa en houdt zich onder meer bezig met corruptiebestrijding, integriteit en een sterke lokale democratie. Verbeek coördineert als voorzitter de werkzaamheden van het Congres, waarvoor hij een eigen secretariaat in Straatsburg ter beschikking krijgt.

Verbeek is al sinds 2010 lid van het Congres. In 2016 was hij al voorzitter van de Monitoring Committee. Het voorzitterschap is een nevenfunctie die voortvloeit uit zijn werk als commissaris van de Koning. Vemeld Omroep Flevoland op hun website.

Geschreven door