Eerste kievitsei in Flevoland gevonden in Rutten

Op 16 maart 2021 werd aan het eind van de middag in Rutten eindelijk het eerste kievitsei van Flevoland gevonden. De gelukkige vinder was Henk Bruinsma. Eigenlijk is deze mooie vondst geen kwestie van geluk, maar een kwestie van veel kennis van het gedrag van weidevogels.

“Ook de broers van deze ervaren weidevogelbeschermer zijn wel vaker de gelukkige vinder van het eerste kievitsei in Flevoland geweest” vertelt Jan Nagel van Landschapsbeheer Flevoland. “Het vinden van het eerste ei is echt geen kwestie van geluk. Sommige vrijwilligers houden ‘hun’ vogels al dagen in de gaten en weten precies waar ze op moeten letten. Henk lette al een aantal dagen op een perceel met tulpen, maar zag op het grasland ernaast wat. Even over de sloot en raak! Het eerste ei wordt vaak gevonden in de Kop van de NOP, een van de beste weidevogelgebieden van Flevoland.

Het eerste ei werd officieel gecontroleerd door Jan namens Landschapsbeheer. “Eindelijk, ik begon me al zorgen te maken, alle andere provincies hebben al ‘hun’ eerste ei”, vertelt hij. “Zijn wij alweer de laatste provincie omdat het hier de laatste jaren hard achteruit gaat met het aantal weidevogels en dus ook met de kieviten?

Maar goed, met het vinden van dit kievitsei is ook in Flevoland het weidevogelseizoen 2021 begonnen. Onze vrijwilligers trekken vanaf nu tot half juni het land in om waar nodig samen met boeren nesten te zoeken en te beschermen tegen verlies door landbouw werkzaamheden.”

Veel nesten bevinden zich op percelen die nog bewerkt moeten worden. Door zo’n nest met eieren in een mandje te leggen, kan de boer bij bewerkingen op het land het nest in één keer optillen en eenvoudig verplaatsen. Daardoor kan de kievit veilig verder broeden. “Aan hen zal het niet liggen,” besluit Jan “laten we hopen dat de weergoden dit jaar de kieviten ook welgezind zijn”.

Foto Henk Bruinsma met het eerste kievitsei

Geschreven door