Het wordt spannend | Column Gerrit Spilt

Waarschijnlijk niet om welke partij de grootste wordt, de kans dat de VVD dat is lijkt groot.

Maar hoe dan verder?

Laten we eens kijken naar de peiling van Maurice de Hondt van vandaag (14/03). Dan zie je dat de huidige coalitie (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) geen meerderheid behaalt (72 zetels). Daarbij geldt dat deze combinatie ook in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft (32 zetels). Dus ook al zou dit nog goed komen voor de Tweede Kamer, deze combinatie (ook door de opstelling van VVD en ChristenUnie tijdens de verkiezingen) is niet waarschijnlijk.

Voorwaarden.

Een aantal partijen hebben al uitspraken gedaan, hoewel dat niet alles zegt ga ik er maar vanuit dat zij zich daar (dit keer) aan houden. Zo sluiten de meeste partijen de PVV en FvD uit. Daarmee staan toch zo’n 30 zetels buitenspel. Ook hebben PvdA en GroenLinks aangegeven alleen als ook een andere linkse partij meedoet na te willen denken over coalitiedeelname en stelt de VVD zich op het standpunt dat zij niet met een “groot links blok” om tafel willen gaan. GroenLinks en PvdA hebben daarnaast ook nog aangegeven dat een coalitie met en VVD en CDA onwaarschijnlijk is.
En dan speelt ook de samenstelling van de Eerste Kamer (het is altijd handig als een coalitie daar ook een meerderheid heeft) nog een rol.

Dus wat dan?

De VVD zal, wat er ook gebeurt, wel in de coalitie zitting nemen. Daarmee zijn de eerste 31 zetels binnen. Dus nog minimaal 45 te gaan voor een meerderheid. De VVD neemt overigens 12 zetels mee in de eerste kamer.

Over rechts

Er zijn, de hiervoor genoemde voorwaarden in acht nemend, 5 partijen nodig om een meerderheid te vormen. Daarbij spelen de 8 zetels die JA21 in de Eerste Kamer heeft wellicht een belangrijke rol. Het meest voor de hand ligt dan een combinatie van VVD, CDA, D66, SP en JA21 (deze partij kan ook via een gedoogconstructie een bijdrage leveren). Bij elkaar zijn deze partijen goed voor 79 zetels in de Tweede Kamer en 40 zetels in de Eerste Kamer. Dat is dus een optie, de vraag is of de SP zich daar wel senang bij voelt.

Over links

Ook over links zijn er 5 partijen noodzakelijk voor een meerderheid. VVD, D66, PvdA, SP en GroenLinks komen (in deze peiling) uit op 77 zetels (43 in de Eerste Kamer). Maar in dit geval zou de VVD de “linkse” invloed wel eens te groot kunnen vinden.

Conclusie

Ondanks de duidelijke dominantie van de VVD staat er nog niets vast. Er valt dus nog wel wat te winnen. Als uw voorkeur uitgaat naar een coalitie over “Rechts” dan lijkt een stem op het CDA de meeste garantie te bieden. Voor een coalitie over “Links” denk ik dat een stem op PvdA of GroenLinks de meeste “zekerheid” geeft.
Wat het zeker niet makkelijker maakt is een nog grotere versplintering in de Tweede Kamer.

Advies

Ik heb slechts een advies: “GA STEMMEN, het doet er toe“.

Geschreven door