Basisinkomen (vervolg) | Column Gerrit Spilt

Eerder schreven Johan de Leeuw en ik al over dit onderwerp. En omdat we van mening verschilden over de hoogte van een onvoorwaardelijk Basisinkomen (OBI) zijn we maar eens met elkaar om de tafel gaan zitten.

Zoek de verschillen

Waar bij Johan over het OBI belasting moet worden betaald heb ik het over een netto bedrag. Maar ook dan is er nog een behoorlijk verschil tussen de bedragen. Voor de uitwerking verwijs ik kortheidshalve naar mijn eerdere bijdrage op dit punt. Daarnaast ga ik er vanuit dat al het betaalde werk dat je doet ook daadwerkelijk iets oplevert, bij Johan wordt werk pas betaald werk als het (als ik het goed begrepen) meer oplevert dan het OBI.

Maar goed, zolang er niet serieus over wordt nagedacht is een discussie over de hoogte nog weinig zinvol.

Waarom een basisinkomen?

Vooral omdat het eerlijker is, het zorgt voor een meer gelijke verdeling van de inkomens (in een andere oude bijdrage staat een berekening van het effect). Bovendien is het huidige systeem met toeslagen en belastingkortingen te ingewikkeld en dus aan verbetering en vereenvoudiging toe.
Daarnaast  is het basisinkomen het beste middel om armoede te bestrijden. Een beperkt basisinkomen zou volgens berekening van het SCP met 60%(!) afnemen.
Verder zal de invoering van een basisinkomen een opwaartse druk op de lonen hebben (je hoeft immers niet meer te werken om te kunnen leven). Dit heeft dan weer tot gevolg dat meer werkzaamheden zullen worden geautomatiseerd of gerobotiseerd.
De invoering van een basisinkomen stimuleert dus ook de ontwikkeling.

Een wereldwijd basisinkomen

Eigenlijk zou een basisinkomen wereldwijd ingevoerd moeten worden, dan worden de voordelen nog veel groter. Naast de voordelen die hierboven worden genoemd zal namelijk vooral in arme landen de bevolkingsgroei afnemen (kinderen zijn nu vaak de verzekering tegen een oude dag in armoede).

Maar zo ver zijn we dus lang nog niet, daar zal nog heel wat discussie voor nodig zijn.

Geschreven door