Iedere dag een beetje beter

2020 was het tweede jaar van het driejarig transformatieprogramma Zorglandschap Jeugd Flevoland. De Flevolandse gemeenten, regionaal gecontracteerde jeugdhulporganisaties en Windesheim Flevoland zetten zich in dit programma gezamenlijk in voor de transformatie van de jeugdhulp in de regio. In dit verslag blikken we terug op 2020 en vooruit naar 2021, het laatste jaar van het Transformatiefonds Jeugd. 

Iedere dag een beetje beter. Daar streven we naar en afgelopen jaar zijn we daar misschien ook wel in geslaagd. 
Uit cijfers van CBS en de spiegelfactsheets van het Ondersteuningsteam Jeugd (OZJ) blijkt een aantal positieve trends voor Flevoland (grafieken worden aangepast zodra de cijfers voor 2020 bekend zijn):

 • Het jeugdhulpgebruik in Flevoland is afgelopen jaren minder hard gestegen dan landelijk.
 • Het gebruik van jeugdhulp met verblijf is sinds 2017 gedaald naar het landelijk gemiddelde. 
 • Van de jeugdigen die gebruik maken van verblijf, is dit in toenemende mate gezinsgericht.
   

Maar cijfers zeggen niet alles. Daarom hebben we ons afgelopen jaar uitdrukkelijk opengesteld voor de verhalen van cliënten. In een digitaal vertelpunt hebben jongeren, ouders, hulpverleners en andere betrokkenen hun ervaringen met de Flevolandse jeugdzorg gedeeld. Uit de verhalen blijken positieve ervaringen, maar ook boosheid, verdriet en teleurstelling. Ze maken ons duidelijk dat we het met z’n allen beter moeten doen. 

Door de coronamaatregelen werd er veel creativiteit en inzet van iedereen gevraagd. Dankzij de grote inzet zijn er concrete resultaten geboekt binnen de verschillende projecten, zoals: 

Gezinsgerichte opvang

 • Het aantal breakdowns is in 2020 gedaald (35 in 2020 tegenover 54 in 2019).
 • 23 pleeggezinnen volgden Video-interactiebegeleiding (VIB) Gehechtheid. Ouders waarderen dit hoog en ervaren het als zeer helpend in het begrijpen van en omgaan met het pleegkind. 
 • Extra investering in werving van pleeggezinnen, o.a. via live-chats, resultaat is veel nieuwe kandidaat-pleeggezinnen. 
 • Versterken van informele steun aan pleeggezinnen via project “pleegmaatjes” met Humanitas, contact met Steungezinnen en een verkenning van het “Mockingbird model” voor onze regio.
 • Samen met de Academy4weerbaarheid is een maatwerktraining voor nazorg ontwikkeld. Inmiddels zijn tien medewerkers hierin opgeleid.

Flevo Academie Jeugd

 • Bijna 500 professionals namen deel aan lezingen, workshops Verklarende Analyse, workshops Waardevrij & objectief rapporteren en workshops Kindermishandeling met Team Kim. 

ExpEx Flevoland 

 • In januari is een groep van twaalf (in 2019 getrainde) ExpEx gestart, ze zijn actief geweest als maatje voor jongeren met jeugdhulp, bij beleidsontwikkeling en via workshops en voorlichting. 
 • Een van de ExpEx is bij ExpEx Flevoland aangesteld als junior projectcoördinator.
 • Er zijn jongeren geworven voor een nieuwe groep die in 2021 gaat starten.

Regionale experttafel jeugd Flevoland

 • Veertien complexe hulpvragen zijn door de experttafel opgepakt.
 • Vijf complexe hulpvragen, allen van het OZJ, zijn na een gesprek met de voorzitter opgevolgd.
 • De experttafel is belangrijke partner in de ontwikkeling van het bovenregionale expertisenetwerk Flevoland-Utrecht (landelijke opdracht). 

Communicatie en symposium

 • Er zijn twee brochures uitgegeven:
 1. Op afstand verbonden over veerkracht in de Flevolandse jeugdhulp in tijden van corona. 
 2. Vertellen om te verbeteren over veerkracht in de Flevolandse jeugdhulp.   
 • De nieuwsbrief is maandelijks verschenen. Het aantal abonnees neemt toe, van 325 eind 2019 naar 344 nu.  
 • Het jaarlijks Flevolands jeugdhulpsymposium, met dit jaar als thema ‘Veerkracht’, op 20 november 2020 was een groot succes. Het symposium was, in verband met Covid-19, geheel online, er waren 240 deelnemers, en is met een 8 gemiddeld beoordeeld.  

Geschreven door