Na verkiezingen: voorstanders Lelystad Airport optimistisch over opening luchthaven

De Stichting Lelystad Airport Moet Door (LAMD) is optimistisch gestemd over de opening van Lelystad Airport. Een reële beoordeling van de feiten in de nieuw te vormen coalitie kan alleen maar leiden tot openstelling van de luchthaven, zo verwacht LAMD.

De stichting, die al jaren erop hamert dat de overheid zijn afspraken moet nakomen, hoopt dit keer op een formatie zonder de Christenunie, temeer omdat door toedoen van met name de Christenunie de uitvoering van het openingsbesluit van de luchthaven telkenmale werd geblokkeerd. Dit terwijl over de opening in het regeerakkoord kabinet-Rutten III juist harde afspraken waren gemaakt. De Stichting LAMD hoopt niet nog een keer vier jaar lang aan het lijntje te worden gehouden.

Naast een hoopgevende verkiezingsuitslag is LAMD ook te spreken over het wegstemmen door Eerste Kamer meerderheid afgelopen dinsdag van een tweetal moties van de Partij voor de Dieren bedoeld om de voorgenomen opening van Lelystad Airport verder te vertragen.

Aan alle voorwaarden voor opening van Lelystad Airport is voldaan. Niets staat de voorgenomen opening van Lelystad Airport nog in de weg. De stichting LAMD verwacht dan ook dat mede in het kader van het herstelplan, waar het nieuwe kabinet mee zal komen, Lelystad Airport volgens plan komend najaar voor vliegverkeer wordt geopend.

Geschreven door