Recordjaar gronduitgiften bedrijventerreinen Almere

In 2020 heeft Almere 28,3 ha aan bouwkavels verkocht op de Almeerse bedrijventerreinen. De meeste grond werd verkocht op bedrijvenpark Stichtsekant dat zich vooral richt op logistieke bedrijven en moderne groothandelsbedrijven.

De grootste kavel met een oppervlakte van 16 ha werd verkocht aan Lidl dat op Stichtsekant een duurzaam distributiecentrum bouwt. Dit distributiecentrum biedt aan 300 tot 350 mensen werkgelegenheid.

Wethouder Maaike Veeningen vindt het goed nieuws dat Almere zo populair is bij bedrijven. “Almere heeft bedrijven ook veel te bieden. Denk onder meer aan de centrale ligging in de Randstad. We hebben de afgelopen jaren ook veel geïnvesteerd in de aantrekkelijkheid van onze bedrijventerreinen. Dit werpt zijn vruchten af en zorgt ervoor dat bedrijven vaker toe te kiezen een vestiging in onze stad. En dat is goed voor de werkgelegenheid.

Aanpak bedrijventerreinen
Om de verkoop van kavels op bedrijventerreinen te stimuleren heeft de gemeente ingezet op een meer integrale aanpak, het versterken van de banden met het bestaande bedrijfsleven en een verhoogde inzet op marketing en acquisitie. Hiermee wil de gemeente een gemiddelde verkoop van 7 ha per jaar per jaar realiseren. Met de gerealiseerde verkoop van ongeveer 44 ha over de afgelopen 4 jaren (met een gemiddelde van 11 ha per jaar) is deze doelstelling ruimschoots gehaald. Ook voor 2021 zijn de vooruitzichten zeer positief en verwachten we tussen de 16 en 20 ha aan bedrijfskavels te verkopen.

Geschreven door