Steun voor extern onderzoek naar vernietigde e-mail

Deskundigen moeten onderzoek doen naar fouten bij het bewaren van e-mailcorrespondentie van het gemeentebestuur. De raad wil zo’n objectief onderzoek nadat de burgemeester alle vragen over de kwestie heeft beantwoord.

Burgemeester Weerwind vindt dat hij niet helder naar de raad gecommuniceerd heeft wat hem vorig jaar gebleken is over vernietigde mails.

Donderdagavond bleek dat ook de raadsleden zichzelf de vraag stellen wat zij al wisten over de gewiste mails. Verschillende raadsleden gaven toe dat ze konden weten wat er mis was en dat zij daarover eerder vragen hadden moeten stellen.

Dat verwijt richtte GroenLinks ook aan de PVV die met vragen aan het college de kwestie aan de orde stelde. Raadslid Van Dijk van de PVV verweet de burgemeester dat hij op geen enkel moment de raad geïnformeerd heeft dat de Archiefwet werd overtreden door het vernietigen van de mails.

De burgemeester legde uit dat in 2018 voor het eerst aan het licht kwam dat mails ten onrechte gewist waren. Toen ging hij ervan uit dat het om een incident ging. Vorig jaar werd na een nieuw probleem een verbeterplan opgesteld en kreeg de gemeente op dit punt toezicht van de provincie.

Donderdagavond werd duidelijk dat een kwart van alle mailverkeer van de afgelopen 25 jaar bewaard is gebleven. Van de afgelopen tien jaar is de helft boven water. De gemeentesecretaris verwacht dat er nog meer mailboxen gered kunnen worden.

De raadsleden inventariseren nu hun vragen over de kwestie en de burgemeester zal die binnen enkele weken beantwoorden. Volgende maand vindt dan een inhoudelijk debat plaats. In de raad is voldoende steun om zelf onafhankelijk onderzoek te laten doen.

Geschreven door