Partijen teleurgesteld in burgemeester weerwind om niet uitvoeren moties

In een speciaal aangevraagd interpellatiedebat over twee niet uitgevoerde moties werd burgemeester Franc Weerwind donderdagavond ter verantwoording geroepen in het stadhuis. Nog voor het zomerreces nam de raad twee moties aan waarin de burgemeester werd opgedragen om preventief te gaan fouilleren op wapens en om een wapeninleveractie te organiseren.

Tot op de dag van vandaag is daar nog niets mee gedaan en een meerderheid in de raad is daarover verontwaardigd, aldus is te lezen op Omroep Flevoland. Vooral de VVD kon er niet over uit dat de burgemeester in zijn antwoord verklaarde eerst in gesprek te willen gaan met de raad over het uitvoeren van de moties. Dat is volgens de VVD de omgekeerde wereld. De burgemeester had dat voorafgaand aan de moties moeten doen en niet nadat de raad een beslissing had genomen. De Partij van de Arbeid nam het juist op voor de burgemeester en snapte de ophef niet.

Tijdens het debat ging het er hard aan toe en verweten verschillende raadsleden elkaar van het zagen aan de stoelpoten van de burgemeester en het spelen van politieke spelletjes. De sfeer in de vergadering was op een gegeven moment zo grimmig dat de voorzitter van de vergadering, Willem Boutkan van de PVV, moest optreden als vredestichter en opriep om binnenkort maar eens een kop koffie met elkaar te drinken.

Burgemeester Weerwind hield vol dat hij de motie van het preventief fouilleren niet zomaar kan uitvoeren. Daarbij heeft hij groen licht nodig van het Openbaar Ministerie omdat het een gedeelde bevoegdheid is.

Over de wapeninleveractie wil Weerwind eerst in gesprek met de raad, omdat de actie betekent dat de capaciteit van de politie onder druk komt te staan. “Als je mensuren van politiefunctionarissen inzet op de ene plek, dan kan dat niet op een andere plek. Een wapeninleveractie heeft dus gevolgen en dan moet je keuzes maken. Ik kan dat niet zomaar doen. Ik wil van de raad weten wat doe ik dan minder en wat doen we dan niet.”

Geschreven door