Toename aanmeldingen bij acute jeugd GGz Fornhese

In de afgelopen maanden deden veel meer jongeren een beroep op de acute jeugd GGz bij Fornhese. Somberheid en suïcidaliteit zijn normaal gesproken al een veel voorkomende reden om aan te melden bij de crisisdienst. Nu worden deze redenen meer gemeld dan het voorgaande jaar.

De effecten van de lockdown, de ontwrichting van sociale structuren zoals school, minder face-to-face contacten met leeftijdsgenoten en het minder snel signaleren van problemen door school, huisarts en dergelijke hebben ook een grote invloed.

Snelle analyse en acuut ingrijpen

Snelle analyse en acuut ingrijpen bij een psychiatrische crisis is vereist. Bij Fornhese beschikken we over een multidisciplinair team dat gespecialiseerd is in crisisinterventie. Daarnaast zijn wij bezig om een team voor intensieve behandeling thuis (een IHT-team) verder in te vullen. IHT is een behandelmodule binnen de acute jeugd GGZ gericht op het reguleren van de crisis en het stabiliseren van de psychiatrische problematiek. IHT kan op korte termijn worden ingezet waardoor crisisopnames mogelijk kunnen worden voorkomen of verkort. Zo nodig kan een jeugdige acuut opgenomen worden in de kliniek van Fornhese.

Vervolg na de crisisbehandeling

Voor crisiszorg is uiteraard geen wachtlijst. De crisisdienst van GGz Centraal Fornhese kan de crises die aangemeld worden aan. De grote druk voor ons zit in het vervolg na de crisisbehandeling. Indien een kind of jongere bij onze crisisdienst komt en er moet na de crisisinterventie reguliere GGZ behandeling volgen, is de insteek altijd om zo snel mogelijk passende behandeling aan te bieden. Onze crisisdienst beoordeelt hoe snel een behandeling moet starten. Dit kan direct na de crisisinterventie noodzakelijk zijn. Soms is het ook mogelijk de route van planbare zorg te vervolgen. Dat hoeft niet altijd bij ons te zijn. Afhankelijk van de problematiek kan specialistische -of basis GGZ passend zijn. Tot het moment van een passend zorgaanbod gevonden is, overbruggen we zolang dit nodig is.

Voor planbare zorg is er in de praktijk sprake van wachttijden. De duur is natuurlijk mede afhankelijk van de ernst van de situatie. GGz Centraal Fornhese beoordeelt elke aanmelding of er sprake is van zorgvragen waarvoor wij de passende behandeling kunnen bieden en of een kind met voorrang behandeld moet worden. De druk die nu bij ons ligt op versneld instromen van kinderen met ernstige, complexe psychiatrische problemen is hoog. Dit heeft effect op de wachttijden van andere kinderen.

Geschreven door