We slaan verder rechtsaf | Column Gerrit Spilt

De uitslag van de verkiezingen is (bijna) bekend. In de verdeling van de zetels zal niet bijster veel meer veranderen. Mijn conclusie is: Nederland is rechtser dan ooit. Nu vinden veel mensen de begrippen “rechts” en “links” niet meer van deze tijd. Daarom ga ik in dit stuk uit van de volgende indeling: Nationalistsch (PVV, FvD, JA21 en Code Oranje), Liberaal (VVD, D66, Volt, 50Plus, BBB en 50Plus), Confessioneel (CDA, ChristenUnie, SGP, DENK en NIDA) en Sociaal Democratisch (PvdA, SP, GroenLinks, PvdD, Bij1 en Splinter).

Landelijk

Voor het landelijke beeld heb ik niet alleen naar de cijfers van 2017 maar ook naar die van 2002 gekeken (in die cijfers reken ik LPF en LN tot de Nationalistische groep).

Het ziet er dan zo uit:

Sinds 2002 is het aandeel van de stemmers voor de Nationalistische groep nagenoeg gelijk gebleven (2021: 18,7%), verdubbelt het aandeel voor de Liberale partijen (van 20,5% naar 41%), blijft er van het aandeel voor de Conventionele partijen iets meer dan de helft over (van 32,2% naar 17,4%) en daalt het aandeel voor het Sociaal Democratische deel met ongeveer 23% naar 21,6%.

Flevoland

In Flevoland als geheel is het aandeel voor de Nationalistische groep 3,6 hoger dan landelijk, voor de Liberale partijen 4,2 lager, voor het Confessionele deel 1,7 hoger en voor de Sociaal Democratische partijen 0,9 lager.

Almere

In Almere is het aandeel voor de Nationalistische groep 2,8 hoger, het aandeel voor de Liberale partijen is 1,0 lager en voor de Confessionelen 5,9 lager en voor de Sociaal Democraten 3,8 hoger (alles ten opzichte van landelijk).

Deze cijfers zijn gebaseerd op de stand nadat in 353 van de 356 gemeenten geteld. De uiteindelijke cijfers kunnen dus nog iets afwijken. Dat zal onderstaande conclusie echter nauwelijks beïnvloeden.

Mutaties ten opzichte van 2017

Als je kijkt naar de mutaties tussen 2021 en 2017 dan valt op dat de stijging van de Nationalistische partijen in Almere ten opzichte van landelijk groter is en bij de Liberale partijen ongeveer evenveel lager. De daling in Almere ten opzichte van landelijk bij de groep Confessionele partijen is aardig wat lager en bij de Sociaal Democraten ligt lager. Daarbij hoort de opmerking dat in Almere het aandeel van de Nationalistische en de Liberale partijen in 2017 al hoger was dan landelijk en dat voor de Confessionele en Sociaal Democratische partijen de scores in Almere al lager lagen.

In Almere zijn de verschuivingen minder groot dan landelijk, dat lijkt echter vooral een inhaaleffect.

Werk aan de winkel

Blijft het feit dat het aandeel van de Sociaal Democratische partijen daalt. Ten opzichte van 2002 lijkt die daling wellicht niet zo groot, maar als je naar de laatste Tweede Kamerverkiezingen in de vorige eeuw (1998) kijkt dan is de conclusie dat de toename van Nationalistische partijen vooral ten koste van het aandeel van de Sociaal Democratische partijen (van 39,8% naar 21,6%) en in mindere mate van de Confessionele Partijen (van 23,4% naar 17,4%) is gegaan. De Liberale partijen zijn sinds 1998 gestegen (van 33,7% naar 41,0%).

Er is dus werk aan de winkel op Links.

Geschreven door