Hoe hoog moet een leefbaar basisinkomen zijn? | Column Gerrit Spilt

In zijn column gaat Johan de Leeuw uit van een OLBI van € 33.000,– per persoon. Dat is bijna gelijk aan het huidige modale inkomen in Nederland. Even ter herinnering: “Modaal inkomen is in de Nederlandse inkomenspolitiek 79% van het gemiddeld inkomen per arbeidsjaar.

Dit wordt door het Centraal Planbureau vastgesteld op grond van historische gegevens. Modaal is afgeleid van het begrip modus in de statistiek.” Ter vergelijking een AOW-er zonder pensioen krijgt per jaar: € 16.500,–, en een echtpaar dat AOW ontvangt krijgt € 24.300,– per jaar. Dat verschilt nogal wat met de € 66.000,– per jaar die Johan aanhoudt.

Ervan uitgaande dat een AOW-er ook zonder pensioen (maar met toeslagen) een fatsoenlijk leven moet kunnen leiden denk ik dat € 33.000,– per persoon aan de hoge kant is, € 25.000 per koppel is wellicht wat te laag.
In mijn column ging ik uit van de variant die is doorgerekend. Persoonlijk denk ik dat € 30.000 per koppel voldoende zou moeten zijn om normaal van te kunnen leven. Dat betekent dat iedereen € 1.000,– netto ontvangt en dat er daarnaast een woontoeslag van € 600,– per maand wordt toegekend als vergoeding voor de woonkosten (dit is wel wat fraudegevoelig maar ik denk dat het op te lossen is).

Ten opzichte van de cijfers van Johan de Leeuw (per gezin zonder kinderen) € 66.000,– per jaar kom ik uit op € 30.000,– per jaar. Daarnaast zou ik een bedrag van € 300,– per kind per maand redelijk vinden).
Een niet gering verschil van maar liefst € 33.000,– per jaar.

Het gaat mij echter niet zozeer om de uitwerking maar het gaat er vooral om dat er eindelijk eens serieus naar wordt gekeken.

Geschreven door