Veel Almeerders wakker van corona

Ruim de helft van de Almeerders heeft als gevolg van de coronacrisis problemen met slapen. Een kwart van de bevolking kan vaak niet slapen door de zorgen over het virus.

Bijna de helft van alle ondervraagde Almeerders ervaart vaak of incidenteel stress door de gezondheidscrisis. Dat blijkt uit de peiling die GGD en RIVM regelmatig houdt.

Een kwart van de bevolking voelt zich in meer of mindere mate angstig door Covid-19. De gepeilde percentages blijven al een half jaar ongeveer gelijk.

Geschreven door