Vanmiddag meer bekend over status Flevoland. Waarschijnlijk zorgelijk

Vanmiddag rond half vier is het duidelijk of Flevoland vanwege de recente opleving van het coronavirus het risiconiveau ‘zorgelijk’ krijgt, vermeld omroep Flevoland. Dat verwacht althans de Veiligheidsregio Flevoland. In dit artikel een overzicht met wat we tot nu toe weten.

Tot nu toe is het risiconiveau in de Veiligheidsregio Flevoland ‘waakzaam’. Daarvan zegt de overheid dat de situatie nu nog beheersbaar is. Maar de besmettingen in Flevoland lopen de afgelopen weken hard op. In de provincie is wel een tweedeling te zien. Vooral in Almere, Lelystad en Zeewolde groeit het aantal geconstateerde besmettingen hard. Dronten en Noordoostpolder zien een iets minder snelle stijging. Op Urk heeft corona nauwelijks voet aan de grond op dit moment. Eerder deze week liet de GGD Flevoland aan Omroep Flevoland weten dat de bron- en contactonderzoeken in onze provincie nog uitgevoerd kunnen worden, maar dat de GGD wel langzaam tegen de grenzen van haar kunnen aanloopt.

De overheid en het RIVM tonen op het corona-dashboard de ontwikkeling van het coronavirus op landelijk, regionaal en gemeentelijk niveau. Daar is te zien hoeveel besmettingen er de afgelopen dagen en weken bij zijn gekomen. Ook hanteert het ministerie van VWS een signaalwaarde. De alarmbellen voor een regio gaan af als er dagelijks meer dan 7 positief geteste mensen per 100.000 inwoners zijn. Gemiddeld genomen zit Flevoland daar nu al een week ruim boven.

Wat houdt risiconiveau zorgelijk in?
“De situatie ontwikkelt zich negatief. Het aantal nieuwe besmettingen neemt toe. Maatwerk is nodig om kwetsbaren groepen te beschermen. Als de situatie voortduurt, wordt het bron- en contactonderzoek ineffectief. Maatregelen worden onvoldoende nageleefd. De druk op de regionale zorgcapaciteit neemt toe. De bestaande aanpak moet met aanvullende maatregelen worden versterkt om de verspreiding van het virus weer onder controle te krijgen en terug te keren naar een beheersbare situatie.” (Bron)

Weerwind waarschuwt
Burgemeester Franc Weerwind van Almere, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio, zag zich al genoodzaakt om eerder deze week een waarschuwing te geven: “Houdt u zich alstublieft aan de maatregelen. U ziet dat de besmettingen op veel plaatsen in Nederland oplopen, zo ook in Flevoland. Het is daarom nog steeds belangrijk dat iedereen zich blijft houden aan de 1,5 meter afstand, drukke plekken vermijdt en regelmatig de handen wast.” Weerwind vervolgt met: “Ik weet dat ik veel van u vraag en dat het coronavirus al een lange tijd impact heeft op ons allemaal. Op ons doen en laten. Zonder vaccin zijn de maatregelen de enige manier om het coronavirus te bestrijden. Laten we blijven zorgen voor elkaar en natuurlijk ook voor onszelf.”

Besmettingen nemen toe
Vandaag nog testten drie medewerkers en twee patiënten van revalidatiecentrum De Schakel in Emmeloord positief op het coronavirus. De Schakel in Emmeloord neemt daarom voorlopig geen nieuwe patiënten op. Ook wordt er meer en meer getest in Flevoland. De maximale capaciteit van de Flevolandse teststraten is deze week verhoogd van ongeveer zeshonderd testen per dag tot iets meer dan duizend. In de gemeenten in Zuidelijk Flevoland wordt naar verhouding het meest getest.

De GGD leverde de volgende cijfers aan over het aantal uitgevoerde testen tussen maandag 14 en maandag 21 september:
– Almere 2.856 coronatesten (13,4 testen per 1000 inwoners)
– Lelystad 882 coronatesten (11,1 testen per 1000 inwoners)
– Dronten 511 coronatesten (12,3 testen per 1000 inwoners)
– Noordoostpolder 456 coronatesten (9,6 testen per 1000 inwoners)
– Zeewolde 321 coronatesten (14,2 testen per 1000 inwoners)
– Urk 67 coronatesten (3,2 testen per 1000 inwoners)

Mogelijk strengere maatregelen
Als de situatie in Flevoland aangepast wordt dan gaan er strengere maatregelen komen. Welke dat precies zijn is nog de vraag. De regio’s in de Randstad die vorige week al ‘zorgelijk’ werden kregen regels voor de openingstijden van de horeca en de maximale groepsgrootte van samenkomsten. Maar of die regels 1-op-1 doorgezet worden naar nieuwe regio’s is nog niet beklonken, zegt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid. “Daarvoor wordt tot op de hoogste niveaus nog altijd overleg gepleegd. Regels kunnen nog verder aangescherpt worden bijvoorbeeld.”

Provinciale regels
De regels gaan dan in voor de hele provincie. Hoewel een aantal burgemeesters in Flevoland tijdens overleg hebben gepleit voor slechts lokale maatregelen, indien nodig, gaan strengere maatregelen voor de Veiligheidsregio in het geheel gelden.

Gemeenteraadslid Sjoerd de Boer van ChristenUnie-SGP in Noordoostpolder pleitte ook al voor een fijnmazige, lokale aanpak. “In Noordoostpolder en Urk zitten we juist onder de signaalwaarde. Neem maatregelen daar waar het virus is, dus in zuidelijk Flevoland. En niet in het noorden waar maatregelen schadelijk kunnen zijn voor samenleving en economie.”

Veiligheidsregio Flevoland zegt dat er meer duidelijk moet worden na het wekelijkse persmoment van premier Rutte om 15.00 uur. Vanavond is er ook om 19.00 uur weer een persconferentie met Dhr. Rutte en Dhr., de Jonge

Naast waakzaam en zorgelijk is er nog een derde risiconiveau, ‘ernstig’, daarbij is hard ingrijpen noodzakelijk om overbelasting van de zorg te voorkomen.

Geschreven door