Bedrijf uit Emmeloord mag na experiment met corona-urenbank loon stakende werknemers niet inhouden

Een bedrijf uit Emmeloord dat officiële waarschuwingen uitdeelde aan zijn personeel omdat zij staakten moet die waarschuwingen uit het personeelsdossier halen. Ook mag het bedrijf geen loon inhouden omdat medewerkers de afgelopen tijd gestaakt hebben. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland bepaald.

Urenbank

Het bedrijf – een grote speler op het gebied van de productie van afvalinzamelvoertuigen –  heeft vorig jaar een zogenoemde urenbank ingevoerd als gevolg van de coronacrisis. Door de crisis was er op dat moment onvoldoende werk. In overeenstemming met de ondernemingsraad heeft het bedrijf vorig jaar de werktijd per dag ingekort met anderhalf uur. Deze tijd moesten medewerkers na 1 september 2020 en voor 14 april dit jaar inhalen, waarbij maximaal 4 uur per week extra gewerkt mocht worden. In de tussentijd werd het loon wel volledig doorbetaald. Als gevolg van mislukte cao-onderhandelingen heeft vakbond FNV acties aangekondigd in de metaalsector, waaronder bij het bedrijf uit Emmeloord. De (landelijke) acties zouden onder andere bestaan uit het weigeren van overwerk. Het bedrijf heeft medewerkers laten weten dat staken zou leiden tot een officiële waarschuwing en een deel van het loon zou niet uitbetaald worden. Het bedrijf beroept zich op de afspraak van de urenbank die – met overeenstemming van de OR – is gemaakt. Volgens het bedrijf zijn het geen overuren maar inhaaluren. De vakbond heeft besloten de acties op te schorten omdat de reactie van het bedrijf onrust veroorzaakte onder medewerkers.

Eigen risico, nu geen verrekening

Normaal gesproken worden bij een staking niet gewerkte uren niet door de werkgever betaald. Geen arbeid is geen loon. Een vakbond kan werknemers wel een zogenoemde stakingsuitkering geven. Alleen is hier sprake van een bijzondere situatie, zo oordeelt de voorzieningenrechter. Het bedrijf introduceerde de zogenoemde urenbank. Dit mag een werkgever doen, maar wel voor eigen risico. Het werd de werknemers vorig jaar niet mogelijk gemaakt om een fulltime werkdag te werken, terwijl zij wel recht hadden op een fulltime werkdag. Met andere woorden: het is niet de schuld van de werknemers dat zij vorig jaar minder uren konden draaien. Het doorbetaalde loon van vorig jaar is geen voorschot op uren die later ingehaald moeten worden. Het bedrijf mag nu niet haar werknemers financieel benadelen door uren die zij vorig jaar wel hadden kunnen werken te verrekenen. Ook mag het bedrijf op basis hiervan geen officiële waarschuwingen geven. De al afgegeven waarschuwingen moeten uit het personeelsdossier worden gehaald.

Geschreven door