Flevoland doet energiebod voor de toekomst

Flevoland gaat 5,81 TWh aan duurzame energie opwekken van de in 2030 benodigde 35 TWh om de afspraken uit het Klimaatakkoord na te komen. Dat staat in de Regionale Energie Strategie Flevoland 1.0 (RES 1.0 Flevoland) die verstuurd is aan de Provinciale Staten, de gemeenteraden en de Algemene Vergadering van het Waterschap.

Bestaand beleid

In de RES laat Flevoland zien wat er in onze regio gedaan wordt om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 te halveren en in 2050 nagenoeg te laten verdwijnen, zoals we nationaal (Klimaatakkoord) en internationaal (Parijs) hebben afgesproken. Gedeputeerde Jop Fackeldey is trots op het bod, maar vooral op de samenwerking in de RES. “We laten zien dat we als provincie én als RES-regio door een goede samenwerking een stevige bijdrage kunnen leveren aan de totale opgave van Nederland. En dat we dat ook nog eens kunnen doen met plannen, die nu al werkelijkheid worden.”

In dit Flevolandse bod is het huidige beleid als uitgangspunt genomen. Dit betekent dat het bod alleen bestaat uit plannen die al zijn gemaakt en goedgekeurd. Met name door wind wordt nu al 7% van de landelijke opgave duurzaam opgewekt. Bij uitvoering van de bestaande plannen ‘Regioplan Wind’ en de ‘Structuurvisie Zon’, produceert de regio Flevoland in 2030 zo’n 5,81 TWh aan hernieuwbare elektriciteit. Daarnaast worden er in de RES afspraken gemaakt over hernieuwbare warmte en energiebesparing.

In het interview hieronder legt gedeputeerde Jop Fackeldey uit wat de RES is en waarom het zo belangrijk is dat de RES’en worden opgesteld.

Artikel gaat verder onder de clip

Randvoorwaarden

Flevoland gaat dus al een grote bijdrage leveren aan de klimaatdoelen van Nederland. Maar het kan zijn dat er nog meer van Flevoland gevraagd gaat worden. Daarom staat in de RES 1.0 ook dat  onderzocht gaat worden of en zo ja, welke mogelijkheden er nog meer zijn voor grootschalige opwek door wind en zon. Flevoland wil dit alleen doen als de regio er ook op vooruit gaat.

Daarom staan er in de RES 1.0 Flevoland een aantal randvoorwaarden, te weten: de inwoners van Flevoland moeten goed betrokken worden bij het RES-proces, er moet voldoende ruimte zijn op het energienet en Flevoland wil dat het voor de inwoners betaalbaar is om mee te doen aan de transitie. Uitgangspunt is en blijft dat de transitie voor de Flevolander woonlastenneutraal verloopt.

Beeldvormend

De RES is op 19 april 2021 voor het eerst besproken met Provinciale staten en de Flevolandse gemeenteraden in een webinar. De komende weken zullen Provinciale Staten, de gemeenteraden en de Algemene Vergadering van het waterschap de RES behandelen.

RES-regio

Flevoland is één van de 30 RES-regio’s, die moet laten zien welke bijdrage zij gaat leveren aan de energietransitie. Van iedere regio wordt verwacht dat deze uiterlijk 1 juli 2021 een ‘RES 1.0’ stuurt naar het Nationaal Programma RES. Door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) worden de 30 biedingen kwalitatief en kwantitatief beoordeeld en wordt de gezamenlijke optelsom tot de benodigde 35 TWh gemaakt. Vervolgens zal iedere regio om de 2 jaar een vernieuwde RES opleveren.

Geschreven door