Minder CO2-uitstoot in Flevoland

De groei van duurzaam energie en de daling van de CO2-uitstoot gaan in Flevoland de goede kant op. Dat blijkt uit de jaarlijkse voortgangsrapportage Duurzame Energie die de Provincie ieder jaar publiceert.

Er is in 2020 13 procent meer duurzame energie opgewekt dan in 2019. De uitstoot van CO2 is in de zelfde periode met 11 procent gedaald. De coronapandemie was in 2020 de voornaamste oorzaak van de daling, omdat er vooral veel minder uitstoot was door het wegvervoer. Ook werd er minder energie verbruikt in 2020 (-5%). De voortgangsrapportage bevat de cijfers van 2020, omdat deze pas dit jaar volledig beschikbaar zijn.

Bijdrage RES

Flevoland is koploper als het gaat om de opwek van hernieuwbare elektriciteit: Flevoland heeft in 2021 met 2,7 TWh bijna 8% van de beoogde landelijke doelstelling, ruim meer dan de andere regio’s. Daarmee is al 45% van het Flevolandse bod voor 2030 (5,81 twh) gehaald.

Goede weg met obstakels

Gedeputeerde Jop Fackeldey is blij met de cijfers: “Dit zijn mooie resultaten. We zitten duidelijk op de goede weg, hoewel er ook nog veel obstakels op die weg liggen. Het afgelopen jaar zijn er weer mooie nieuwe initiatieven bijgekomen, dus we leunen zeker niet achterover. En de energiecrisis waarin we ons nu bevinden, laat wel de noodzaak zien van de energietransitie. Tegelijkertijd sterkt het ons en alle partners in Flevoland in de ambitieuze doelen die we onszelf gesteld hebben.”

Voortgangsrapportage

De volledige voortgangsrapportage Duurzame Energie 2022 is voor iedereen beschikbaar via de website van de provincie (www.flevoland.nl). Hierin staan alle cijfers over de opwek van duurzame stroom, de ontwikkelingen rondom warmte en de cijfers over het stroom- en warmtegebruik in Flevoland.

Geschreven door