Kaartje voor hulp in de bus bij schuld aan gemeente

Huishoudens met grote financiële problemen krijgen hulp van de gemeente aangeboden. Wie langdurige betalingsachterstand van de gemeentebelastingen heeft, wordt attent gemaakt op hulp van de PLAN-groep.

Wie meer dan één jaar achterloopt met betaling, krijgt een kaart thuis waarop de hulp wordt aangeboden. PLAN biedt namens de gemeente schuldhulpverlening aan.

Uit onderzoek blijkt dat Almeerders eerder een schuld aan de gemeente niet zullen voldoen, dan bijvoorbeeld huurachterstand of een zorgpremie. Die schuld aan de gemeente kan daarom een signaal zijn van grotere financiële problemen.

Maar de gemeente wil om meer redenen actief hulp aanbieden. Het college van B en W vindt het onjuist als de gemeente aanmaningen stuurt terwijl ook hulp bij schulden wordt aangeboden. Omdat ook andere schuldeisers, zoals woningcorporaties en nutsbedrijven meewerken aan een hulptraject, is het vreemd als de gemeente, die belastingen heft, dat niet doet.

Geschreven door