AllGo opent de voordeuren van haar bussen weer voor reizigers

Dankzij het gebruik van kuchschermen bij de chauffeurscabine kunnen reizigers van allGo vanaf 31 augustus weer instappen via de voordeur. Op de R-net lijnen is het vanaf maandag weer mogelijk om bij de chauffeur een kaartje te kopen. Daarmee wordt in Almere als eerste weer een nieuwe stap gezet om gebruik te maken van het OV zoals in de gebruikelijke situatie, voordat corona zijn intrede had gedaan.

Een beter alternatief

Afgelopen periode deed TNO, via OV-NL, namens de gezamenlijke vervoersbedrijven onderzoek naar het effect van kuchschermen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat het plaatsen van kuchschermen bij bus- en tramchauffeurs, in combinatie met het openen van alle deuren bij het halteren, de kans op blootstelling aan mogelijke virusdeeltjes nog verder verkleint in vergelijking met de huidige situatie met de gesloten voordeur en achter instappen. Daarmee vormt het gebruik van de kuchschermen een beter alternatief dan een gesloten voordeur. Om die reden worden alle bussen en trams in Nederland de komende periode uitgerust met kuchschermen. 

In de Almeerse bussen hoeven echter geen speciale kuchschermen te worden ingebouwd. Alle bussen van allGo en R-net in Almere zijn namelijk standaard uitgerust met beweegbare veiligheidsruiten. De ruiten voldoen aan de uitkomsten van het TNO rapport en functioneren daarmee even goed als kuchschermen. 

Nieuwe maatregelen

Doordat er weer voor in de bussen ingestapt kan worden, verandert de situatie in de bus weer iets meer terug naar de ‘oude’ situatie voor corona. Wel zijn er enkele nieuwe maatregelen getroffen. De afgelopen weken is Keolis, het moederbedrijf van allGo, bezig geweest om de bussen op deze nieuwe situatie in te richten. De kettinkjes, die de chauffeurscabines de afgelopen maanden afschermden van de reizigers, zijn verwijderd. In verband met het houden van voldoende afstand tijdens de reis tussen chauffeur en reizigers kan de eerste rij stoelen, direct achter de chauffeur, nog niet worden gebruikt door reizigers. Stickers op de stoelen maken dit zichtbaar. Daarnaast opent de chauffeur bij het aandoen van een halte alle deuren. Dit ten behoeve van het bevorderen van de toevoer van frisse lucht in de bus.

Voor reizigers van R-net betekent de nieuwe situatie dat zij verplicht zijn om voor in de bus in te stappen. De achterdeur wordt enkel nog gebruikt voor het uitstappen.Het dragen van een niet-medisch mondkapje in het OV is nog steeds verplicht voor reizigers van 13 jaar of ouder. allGo verzoekt reizigers het mondkapje op te zetten voordat zij instappen

Persoonlijk contact

Chris Hogeveen, concessiemanager van allGo zegt over het weer openen van de voordeuren: “We zijn blij dat het plaatsen van de plastic kuchschermen bij onze chauffeurs, in combinatie met het weer openen van alle deuren in de bus, de kans op blootstelling aan mogelijke virusdeeltjes verkleint in vergelijking met de huidige situatie met de gesloten voordeur. Dit komt zowel onze reizigers als onze chauffeurs ten goede. Daarnaast verbetert het contact tussen onze reizigers en chauffeurs. Het persoonlijke contact is iets wat onze chauffeurs de afgelopen maanden hebben gemist.”

Geschreven door