Maatschappelijke Diensttijd (MDT) in Almere gelanceerd: kansen voor jongeren én de stad.

In digitaal gezelschap van docenten, studenten, vrijwilligersorganisaties en andere geïnteresseerden heeft wethouder Roelie Bosch samen met Kitty Jurrius, lector van het lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg (Windesheim), de kick-off van het MDT-project Pak je Kans in Almere geopend. Met MDT werken jongeren aan hun persoonlijke ontwikkeling én maken zij de Almeerse samenleving sterker.

Maatschappelijke Diensttijd (MDT) is een kans voor jongeren om hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en geïnformeerde keuzes te maken voor hun toekomst. Daarnaast is MDT een kans om het vrijwilligerswerk te versterken en te verjongen met Almeerse jongeren. Jongeren werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en maken met hun vrijwillige inzet tevens de Almeerse samenleving sterker. Het MDT is voor jongeren tussen 14 t/m 27 jaar, en betreft minimaal 80 uur in maximaal 6 maanden.  De jongeren kunnen hun MDT doen in hun vrije tijd, tijdens een tussenjaar of soms onder schooltijd.

Brede samenwerking in de stad

Nice om wat te doen voor een ander!”, vindt een van de jongeren die voor dit project meedacht over een passend aanbod voor jongeren. Pak je kans wordt in Almere uitgevoerd door een breed netwerk van samenwerkingspartners, waaronder jongeren zelf, om er zo voor te zorgen dat er voor elke jongere iets te kiezen valt. Humanitas, De Schoor, VMCA, Academie van de Stad, Stichting Evenaar, jongerenplatform JAMES, Het Baken, Aeres, Hogeschool Windesheim en de gemeente werken mee aan MDT. Het lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg (Windesheim) is in opdracht van de gemeente projectleider van het geheel. Stichting Alexander is als landelijke organisatie voor jeugdparticipatie en participatief jeugdonderzoek als adviseur betrokken. Een voorbeeld van een MDT klus is die van jongerenambassadeur voor MDT in Almere. Bij die klus helpen jongeren organisaties door samen met hen te brainstormen over wat een mooie MDT klus zou zijn. Meer MDT-klussen zijn vanaf nu te vinden op www.pakjekansinalmere.nl/mdt-klussenbank.

Proeftuin

Maatschappelijke diensttijd (MDT) is een initiatief van het kabinet. Het wordt gefinancierd uit het MDT budget van ZonMw. Sinds september 2018 wordt er in proeftuinen geëxperimenteerd met de inrichting van MDT om te ondervinden wat werkt. De landelijke proeftuin Maatschappelijke Ervaringstijd (MET)¹ was één van deze MDT proeftuinen. De Almeerse jongeren hebben door middel van inspraak, invloed en initiatief kunnen nemen en via deze vorm van jongerenparticipatie aan identiteits- en maatschappelijke vorming gewerkt. Door deze werkwijze, is er in kaart gebracht wat jongeren ten aanzien van MDT willen en op welke wijze zij dat georganiseerd willen hebben. Die kennis is geïntegreerd in het uitbreidingsproject Pak je Kans in Almere.

Workshops en lancering website

Tijdens de kick-off zijn er workshops gegeven in samenwerking met jongeren. Er waren o.a. workshops over wat een jongere kan verwachten tijdens MDT en een uitwisseling met ervaringsdeskundigen. Ter afsluiting heeft jongerenplatform JAMES de website Pak je Kans in Almere gelanceerd en laten zien wat er allemaal mogelijk is met de website. Een onderdeel van de website wordt de talentenscan (in ontwikkeling). Dat is een makkelijke toegankelijk hulpmiddel om zicht te krijgen op je talenten en interesses, zodat het kiezen van een MDT klus wat makkelijker kan worden. Mochten jongeren meer hulp nodig hebben, dan is extra training of begeleiding mogelijk.

Geschreven door