De gemeente anti bedelcampagne is gestopt

De communicatiecampagne om Almeerders bewust te maken van andere manieren om hulp te bieden aan mensen die vragen om geld is gestopt. De campagne, opgezet samen met hulpverlenende instanties, heeft veel losgemaakt.

Helaas op een andere manier dan dat de gemeente met de campagne voor ogen hadden. Het idee was om mensen aan het denken te zetten en informatie te geven over meer helpende vormen van liefdadigheid. Ze constateren dat dat niet gelukt is en de campagne een te harde smaak heeft gekregen. Dat betreuren ze.
 
Als gemeente evalueren wij deze campagne en blijven we ons samen met onze partners inzetten voor kwetsbare inwoners. Wij ondersteunen hen met onderdak, maaltijden en uitkeringen om te zorgen voor een stabiele basis al dus de woordvoerder.

Geschreven door