Eerste woningbouwplannen Twentsekant bekend

Er kunnen zo’n 1.400 woningen worden gebouwd op bedrijventerrein Twentsekant in Nobelhorst. Dat blijkt uit de eerste oriëntatie van de gemeente Almere. Op de Twentsekant was eigenlijk een bedrijventerrein bedacht, maar daar is helemaal geen vraag naar.

Vandaar dat een gedeelte nu wordt bebouwd met woningen. Twentsekant ligt tussen woonwijk Nobelhorst en de A6.

Wat voor woningen komen er?
Bijna 400 van de 1400 woningen zijn bedoeld voor de sociale woningmarkt. Dit worden koop- en huurwoningen voor Almeerse huishoudens, met een inkomen van maximaal 39.000 euro per jaar. Bijna de helft van de woningen moeten betaalbare huur- en koopwoningen worden. Deze zijn bedoeld voor inwoners met een inkomen van maximaal 78.000 euro. Verder komen er in de nieuwe wijk nog 364 woningen voor mensen met een hoog inkomen.

Een derde van alle geplande woningen op de Twentsekant zal bestaan uit appartementen. Die worden met de rug naar de A6 gebouwd. Ze dienen zo als geluidsafscherming tussen de rest van de wijk en het voorbijrazende verkeer op de A6.

Ook een school en winkels
Naast woningen, komt er in de nieuwe wijk ook een Montessori Campus. Dit is een school, waar kinderen tot en met 18 jaar onderwijs kunnen volgen. Bij de school worden ook een sportzaal en een playground aangelegd. Ook is er nog ruimte voor winkels en blijft er nog ruim dertig hectare grond over voor bedrijven. Die bedrijven komen dan vlak langs de snelweg.

De prille plannen voor woningbouw op de Twentsekant worden komend jaar verder uitgewerkt. De gemeenteraad zal dan voor volgend jaar zomer een knoop doorhakken, meld Omroep Flevoland

Geschreven door