Floriade stopt zonder extra miljoenensteun

De gemeenteraad heeft geen speelruimte bij het toekennen van extra miljoenen voor de Floriade. Het evenement heeft ruim 12 miljoen euro nodig voor noodzakelijke voorzieningen. Dat is bijna 3 miljoen minder dan in april bekend werd.

Vereiste voorzieningen zoals toiletten, horeca en een entree kunnen zonder het extra geld van de gemeente niet worden gerealiseerd. Daarmee staat de hele Floriade op het spel. B en W stellen de gemeenteraad voor het benodigde geld uit te keren.

Na het bekend worden van het miljoenentekort, liet de gemeente grondig uitzoeken hoeveel geld beslist nodig is. De nodige voorzieningen kunnen ook met ruim 8 miljoen euro uitgevoerd worden, maar tijdens het onderzoek zijn nieuwe tegenvallers aan het licht gekomen.

Als de raad zou besluiten geen geld meer toe te kennen, zijn alsnog miljoenen extra nodig voor de afbouw op het terrein.

Geschreven door