Netwerk Dementie Almere lanceert website

Website als geheugensteuntje voor mensen met dementie en hun mantelzorgers en naasten.  

De weg vinden

Met www.dementieflevoland.nl zijn de krachten van Almere en Noord- en Oost-Flevoland gebundeld. Wilt u weten wat er in uw buurt beschikbaar is, zoals dagbesteding, mantelzorgondersteuning, huishoudelijke hulp of wonen met zorg? De website informeert over de voorzieningen op het gebied van dementie en welke organisaties daarbij betrokken zijn. Niet zo digitaalvaardig? Er is ook een papieren Geheugensteuntje beschikbaar met telefoonnummers via uw huisarts, casemanager dementie of ondersteuner.

Casemanager dementie

De weg vinden in alle wetten, regels en zorgmogelijkheden rondom dementie is best ingewikkeld. Een casemanager dementie helpt hierbij. Een casemanager is een onafhankelijke en vaste begeleider voor mensen met dementie én hun naasten. Een casemanager informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert en regelt zorg. Zo helpt de casemanager u om te gaan met de ziekte en met de gevolgen ervan in het dagelijks leven. U vindt een casemanager via uw huisarts, de zorgorganisaties of op www.dementieflevoland.nl/voorzieningen-ondersteuning/almere.    

Samenwerking

Het netwerk dementie bestaat uit Zorggroep Almere, VMCA, De Schoor, Woonzorg Flevoland, Zorgfix, Leger des Heils, CMO Flevoland, Saamborgh, GGz Centraal, Alzheimer Flevoland, King Arthurgroep, Flevoziekenhuis en gemeente Almere. Met elkaar zetten zij zich in voor samenhang in het dementietraject, vanuit het perspectief van mensen met dementie en hun mantelzorgers. De Zorgstandaard Dementie is hierbij het uitgangspunt.

Geschreven door