Henri Bontenbal bezoekt Flevoziekenhuis

Henri Bontenbal, de nieuwe lijsttrekker van het CDA, bezocht vrijdag 20 oktober Almere. Op uitnodiging van Froukje de Jonge, politiek leider CDA Almere, ging hij in gesprek met zorgpersoneel van het Flevoziekenhuis en Zorggroep Almere.

Froukje volgde daarbij de wens van Henri die heel graag in gesprek wilde gaan met verpleegkundigen en artsen om vanuit de praktijk te horen wat er speelt.

Froukje de jonge: ‘Als je gezond bent heb je misschien wel 1000 wensen, als je ziek bent heb je er maar een. Je wilt de juiste zorg om, indien mogelijk, zo snel mogelijk beter worden.’ Maar de toegankelijkheid van de zorg staat ernstig onder druk. Almere kampt met een groot tekort aan huisartsen. Tegelijkertijd bleek uit het gesprek dat zo’n 25 procent van de mensen die met een hulpvraag bij de huisarts komt, helemaal niet bij de huisarts thuis hoort. Vanwege het tekort aan huisartsen komen er ook weer teveel mensen bij de spoedeisende hulp van het Flevoziekenhuis terecht of verwijzen huisartsen onder tijdsdruk soms mensen onnodig door naar specialistische hulp. Ook gaf het zorgpersoneel aan geregeld vast te lopen in wetten, regels en procedures. De artsen en verpleegkundigen pleiten daarom voor een systeemverandering.

Stress vaak oorzaak medische klachten

Veel klachten blijken stress gerelateerd door bijvoorbeeld schulden, verslaving, huiselijk geweld of andere problematiek. Met een nieuwe gezamenlijke aanpak van de gemeente en de zorgverleners: Positief Gezond Almere, komt de nadruk veel meer te liggen op preventie. Zorgen dat mensen o.a. door gezond te leven minder ziek worden, maar ook dat mensen die sociale hulp nodig hebben niet meer bij de medische zorg terecht komen, maar bijvoorbeeld bij een schuldhulpverlener van de gemeente. Op deze wijze willen ze de medische zorg proberen te ontlasten.

Geen Amerikaanse taferelen

‘De zorg voor iedereen toegankelijk houden, wordt waarschijnlijk een van de grootste uitdagingen voor de komende jaren, zo concludeerde Henri na afloop. ‘Wij willen in Nederland niet dat alleen de mensen die het kunnen betalen de beste zorg krijgen en de rest mogelijk te late- of in het ergste geval helemaal geen zorg, zoals in Amerika. Tegelijkertijd moeten we ook kritisch zijn op wat wel en niet kan en daar eerlijk over zijn.’ Hij gaf aan heel graag, na de verkiezingen op 22 november terug te komen om zich nog veel meer in de inhoud en de praktijk verdiepen. Zowel de Zorggroep als het Flevoziekenhuis gaven aan dat hij van harte welkom is.

Aansluitend bezocht Henri de afdeling Dronten, hieronder het persbericht

Henri Bontenbal bezoekt Dronten

Dronten: asiel en migratie, orgelspel en ledenbijeenkomst

In Dronten sprak Henri met de Drontense wethouder Siert Jan Lap, Provinciaal Statenlid Marian UitdeWilligen en andere CDA politici uit Flevoland over asiel en migratie. Gebrek aan huisvesting voor statushouders, druk op voorzieningen en gebrek aan betaalbare woningen werden eigenlijk vanuit alle gemeenten naar voren gebracht als punten van zorg. Henri gaf aan dat er op Europees niveau snel grip op migratie moet komen en opvang zoveel mogelijk in de regio plaats moet vinden. Dit laat onverlet dat CDA-ers altijd hun hart laten spreken als het gaat om de opvang van kwetsbare vluchtelingen.

Ook bracht Henri Bontenbal een bezoekje aan de Drontense bazar in kerkcentrum De Ark.
De bazar wordt jaarlijks – nu al voor de 40ste keer – door een groot team enthousiaste vrijwilligers georganiseerd, waarbij de opbrengst gaat naar goede doelen, zoals Stichting Paardrijden Gehandicapten Flevoland. Na een rondje over de bazar kon Henri de verleiding niet weerstaan om ook in Dronten, net als in Kampen, even het orgel in de kerkzaal te bespelen.

Tot slot spoedde hij zich naar de Warmonderhof om in gesprek te gaan met zo’n 120 Flevolandse CDA-leden en andere belangstellenden. De sfeer was goed. Henri ging op vele vragen in waaronder de situatie in Israël. ‘Als Christen Democraten moeten we altijd op zoek naar kiemen van hoop, hoe donker de situatie ook is.’ Hij noemde als voorbeeld het initiatief van jongeren: ‘Deel de duif’, waarbij Joodse en Palestijnse jongeren vanuit wederzijds respect toch met elkaar het gesprek aangaan.

Oud gedeputeerde en CDA prominent Andries Greiner noemde de bijeenkomst hoopvol. ‘Henri Bontenbal beantwoordde vragen uit de zaal ontwapenend en oprecht. De maatschappelijke problemen gaat hij niet uit de weg. Vanuit Christen Democratische uitgangspunten gaat hij op zoek naar oplossingen; het begin van de oplossing is vaak te vinden midden in de samenleving: daar ziet hij – zoals hij zelf zegt – kiemen van hoop. Dat is inspirerend.’

Geschreven door