Plan voor flinke nieuwe stad tegenover Almere

Een plan voor het bouwen van een nieuwe stad met 50.000 woningen in Zuidelijk Flevoland wordt dinsdag aangeboden aan minister Ollongren. Het gaat om een visie van vier marktpartijen die denken het gebied Oosterwold 2 beter en innovatiever in te kunnen vullen.

Het plan, met de naam ‘Eemvallei Stad’, is grotendeels ingetekend op het grondgebied van Zeewolde, waar de tweede fase van woonkern Oosterwold gepland is. Het is een initiatief van woningcorporatie de Alliantie, gebiedsontwikkelaars AM en Amvest en bouwbedrijf Heijmans.

Antwoord op woningnood
De partijen presenteren Eemvallei als het antwoord op de huidige woningnood en stellen dat er snel gebouwd kan worden. Het plan zit nog wel in de idee-fase. Het is inmiddels voorgelegd aan alle betrokken overheidspartijen, vandaar dat het consortium Eemvallei Stad het nu een goed moment vindt om met de plannen naar buiten te komen.

Maarten Janssen van Amvest: “We zitten in Nederland met een gigantische woningnood en de prijzen voor het huidige aanbod blijven maar stijgen. Tegelijkertijd staat de biodiversiteit en het klimaat onder druk. Wij als marktpartijen worden dan ook uitgedaagd om zelf met oplossingen te komen.”

‘Niet meer van deze tijd’
De locatie voor de nieuwe stad is niet toevallig gekozen. Janssen daarover: “Eigenlijk is het niet meer van deze tijd om de invulling van Oosterwold 2 op dezelfde manier aan te pakken als gebeurd is bij Oosterwold 1. Het biedt mooie bouwstenen voor de omgang met natuur en milieu waar we zeker op doorgaan. Maar we zullen echt naar een hogere bouwdichtheid moeten gaan nu de woningnood zo hoog is geworden. De wereld is niet meer hetzelfde als toen de plannen voor Oosterwold 1 gemaakt werden”.

Het huidige bestemmingsplan voor Oosterwold 2 zal wel volledig aangepast moeten worden. Daarin is geen ruimte voor hoogbouw en woningen die dichter op elkaar staan.

Energie opwekken
De nieuwe stad moet een nieuwe hoogwaardige OV-aansluiting krijgen. Het plan voorziet ook in een ‘grootschalige natuurontwikkeling, innovatieve vormen van agrarische bedrijvigheid en de opwekking van veel duurzame zonne- en windenergie’.

Bron Omroep Flevoland

Geschreven door