De Repaircafe ’s in Almere gaan weer open!! en zoekt vrijwilligers.

Op 3 augustus gaat het repaircafe in Waterwijk weer open en op 21 augustus is het repaircafe in Stedenwijk ook weer open. In september gaan alle repaircafe ’s weer open volgens het vaste schema. Voor data en locatie‘s kijk op;  http://www.repaircafe-almere.nl/

Stadsgenoten kunnen dan weer langskomen met hun defecte spullen voor reparatie.

Het Repair Café Almere is een initiatief van De Schoor en een aantal samenwerkingspartners dat repareren promoot als alternatief voor weggooien. Dat reparatiekennis wil behouden en dat – via het organiseren van repareerbijeenkomsten – de sociale cohesie in de buurt/wijk wil versterken.

Vrijwilligers zijn hierbij onmisbaar!

De initiatiefnemers organiseren elke maand een Repair Café. Er zijn verschillende locaties in Almere. Inwoners van Almere kunnen hier naartoe komen met hun kapotte spullen, om die ter plaatse, samen met de aanwezige reparateurs, weer in orde te maken.

Repair Café Almere zoekt nog vrijwilligers met vaardigheden op het gebied van kleding/textiel om tijdens de Repair Café-bijeenkomsten aanwezig te zijn als reparatiedeskundige. En die het leuk vinden om hun kennis te delen met stadsgenoten. Aanmelden kan via onze website https://fd10.formdesk.com/deschoor/aanmeldingsformuliervrijwilligerRC

Meer over de achtergrond en doelstellingen van het Repair Café Almere lees je op de www.repaircafe.nl/almere  

Geschreven door